Cần biết

Văn khấn xin giải trừ bệnh tật khi đi lễ chùa

Văn khấn xin Đông phương Giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cứu chữa để giải trừ bệnh tật tại chùa mà nhiều người áp dụng.

Nhiều người đi lễ chùa cầu xin Phật Dược Sư, Quán Thế Âm Bồ Tát để được giải trừ tật ách.

xin giai tru benh tat

Lên chùa cầu có sức khỏe, ảnh minh họa

Sau đây là bài văn khấn xin chữa bệnh:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chu Phật mười phương.

– Con kính lạy đức Đông phương Giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

– Con xin kính lạy đức Thiên thủ Thiên nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa, trà quả, kính dâng lên đức Đông phương Giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Thiên thủ Thiên nhãn, Tầm Thanh cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Xin các ngài linh thiêng giáng thế, thụ hưởng lễ vật. Con xin tâu trình:

Nhân duyên chưa hết

Sớm được nhẹ nhàng

Bệnh tật tiêu trừ

Thân, tâm an lạc.

Chí thành bái đảo

Tam bảo chứng minh

Thương xót hữu tình

Rủ lòng cứu độ

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Cẩn nguyện.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button