Cần biết

Văn khấn lễ Thành Phục trong Tang lễ

Sau khi thân nhân trong gia đình mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu sẽ tiến hành Lễ Thành Phục. Sau đây là bài văn khấn Thành Phục.

van khan thanh phuc

Ảnh minh họa

Bài văn khấn Thành Phục như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày….

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là…

Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày Lễ Thành Phục theo nghi lễ cổ truyền.

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển…. chân linh.

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Than ôi! Gió thổi nhà Thung (nếu khóc cha) hoặc Huyên (nếu khóc mẹ).

Mây che núi Hỗ (nếu khóc cha) hoặc núi Dĩ (nếu khóc mẹ)

Cõi trăm năm, trời khéo hẹp hòi thay;

Cơ một phút, đời sao may mắn nhẽ!

Sân Lai tử, những mong ngày tháng rộng,

Bõ công ơn áo nặng cơm dày

Đồ Thôi y, đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh đầu tang tóc chế.

Ôi! Thương ôi!

Trời đất làm chi cực thế! Chạnh nhớ cha (hoặc mẹ) điều ăn nết ở, tấm lòng sầu chính khúc, rồi năm canh.

Ai xui nên nỗi này! Nỡ để con, rày nhớ mai mong, nước mắt chảy hai hàng, đầy một mẻ…

Nay vừa chế phục sẵn rồi; bay đặt tang theo lệ.

Gậy khăn tuân cứ lối thường;

Thành phục kính dâng điền tế;

Thương ôi!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button