Cần biết

Top các trường cấp 3 ở Hải Phòng

Danh sách các trường PTTH ở Hải Phòng bao gồm cả trường công lập và dân lập, số điện thoại, địa chỉ để các bố mẹ, học sinh tham khảo.

Học sinh cấp 3 Hàng Hải

Học sinh cấp 3 Hàng Hải

Danh sách các trường PTTH trên địa bàn Hải Phòng:

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Số ĐT

Tên trường

Địa chỉ

3551030

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ – LƯƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

3551262

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI – VP CẤP 3

3 NGUYỄN TRÃI

3564592

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN – VP – TRUNG KẾ

258 ĐÀ NẴNG

3581750

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

NINH HẢI – ANH DŨNG – DƯ­ƠNG KINH

3630003

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚ

2 MÊ LINH

3630092

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – HIỆU PHÓ – ÔNG LƯ­ƠNG

2 MÊ LINH

3630093

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – HIỆU PHÓ – ÔNG CHUNG

2 MÊ LINH

3631164

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – HIỆU PHÓ

2 MÊ LINH

3631342

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – VP

2 MÊ LINH

3640144

TRƯỜNG THPT T­ THỤC THĂNG LONG – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ MAI

201 LẠCH TRAY

3640869

TRƯỜNG THPT T­ THỤC THĂNG LONG

201 LẠCH TRAY

3674211

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

XÃ CAO NHÂN

3685234

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO – CƠ SỞ 2

NAM AM XÃ TAM CƯỜNG

3700481

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN – HIỆU TRƯỞNG ĐỖ VĂN TẢI

185 TÔN ĐỨC THẮNG

3728503

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI – VP

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3729070

TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI – VP

484 LẠCH TRAY

3738662

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG LÊ CHÂN – HIỆU TRƯỞNG ĐOÀN ĐẮC LÂN

KHU 5 – THIÊN LÔI – NIỆM NGHĨA – LÊ CHÂN

3749665

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 TÔN ĐỨC THẮNG

3749814

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP AN HẢI

CHỢ HỖ XÃ TÂN TIẾN

3773017

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT – HIỆU TRƯỞNG DOÃN VĂN QUÂN 0912183659

ĐỘI 7 XÃ THỦY SƠN

3774758

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NAM TRIỆU – CƠ SỞ 2

XÓM NÚI 1 XÃ THỦY ĐƯỜNG

3820948

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – HIỆU PHÓ

2 PHẠM PHÚ THỨ

3820949

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

2 PHẠM PHÚ THỨ

3826088

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ – HIỆU TRƯỞNG BÙI VĂN PHÚ

12 TRẦN PHÚ – LƯƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

3827381

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI

3 NGUYỄN TRÃI

3829387

TRƯỜNG THPT T­ THỤC MARIE CURIE

NAM PHÁP 1 LẠCH TRAY

3829517

TRƯỜNG THPT T­ THỤC MARIE CURIE – HIỆU TRƯỞNG HOÀNG XUÂN KHOÁ

NAM PHÁP 1 LẠCH TRAY

3829987

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG – VP

THÔN 1 – DƯ­ HÀNG KÊNH – LÊ CHÂN

3836604

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ – VP

12 TRẦN PHÚ – LƯƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

3841868

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – HIỆU TRƯỞNG VŨ THÁI HOÀ

2 PHẠM PHÚ THỨ

3850144

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – HIỆU TRƯỞNG LÊ HOÀNG VIỆT

XÃ AN HƯ­NG

3850994

TRƯỜNG THPT VỪA HỌC VỪA LÀM NGUYỄN TRÃI

XÃ AN H­ƯNG

3855151

TRƯỜNG THPT CƠ SƠ LÝ TỰ TRỌNG

PHỐ CẤM

3855154

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN DU – CƠ SỞ 1

10A VẠN MỸ

3857925

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG – HIỆU TRƯỞNG TẠ QUANG MINH

991 TÔN ĐỨC THẮNG

3736927

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN DU – HIỆU TRƯỞNG VŨ ĐÌNH TOÀN

225C LẠCH TRAY – TẦNG 1 – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3858309

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN – VP

185 TÔN ĐỨC THẮNG

3861260

TRƯỜNG THPT ĐS – VP

197 LÝ THÁNH TÔNG – NGỌC XUYÊN – ĐỒ SƠN

3861647

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐS – HIỆU PHÓ

ĐỘI HOA KHÁCH SẠN HOA PH­ƯỢNG – ĐỒ SƠN

3861960

TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN

197 LÝ THÁNH TÔNG – NGỌC XUYÊN – ĐỒ SƠN

3862048

TRƯỜNG THPT T­ THỤC NGUYỄN HỮU CẦU

41 ĐÌNH ĐOÀI – NGỌC HẢI – ĐỒ SƠN

3871549

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG – HIỆU TRƯỞNG ĐÀO THẾ LỮ 0913329370

AN DƯƠNG

3871570

TRƯỜNG THPT T­Ư THỤC AN HẢI

TỔ 4 – AN DƯƠNG – AN DƯƠNG

3871967

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

AN DƯƠNG

3872106

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRẦN TẤT VĂN

QUYẾT TIẾN – XÃ AN THẮNG – AN LÃO

3872275

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 – LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

3872499

TRƯỜNG THPT AN LÃO – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

43 – LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

3873513

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP 25 – 10 – VP

ĐỘI 6 – XÃ THỦY SƠN – THỦY NGUYÊN

3874210

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT

XÃ THỦY SƠN

3874775

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP 25 – 10 – VP

XÃ TRUNG HÀ

3875238

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO – VP

XÃ NGŨ LÃO

3875271

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NAM TRIỆU

XÃ PHỤC LỄ

3876129

TRƯỜNG THPT KIẾN AN – HIỆU TRƯỞNG ĐỖ THỊ HOÀ

PHAN ĐĂNG L­U

3876611

TRƯỜNG THPT KIẾN AN – VP

PHAN ĐĂNG L­U

3879004

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TÂN TRÀO – VP

QUÁN RẼ XÃ MỸ ĐỨC

3879124

TRƯỜNG THPT AN THÁI

XÃ AN THÁI

3880129

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI – VP

NINH HẢI – ANH DŨNG – D­ƠNG KINH – HP

3881288

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY – VP

TT NÚI ĐỐI

3881348

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP KIẾN THỤY – VP

CẨM XUÂN – TT NÚI ĐỐI – KIẾN THỤY

3881375

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY – HIỆU TRƯỞNG CAO MINH HẢI

TT NÚI ĐỐI

3881480

TRƯỜNG THPT KIẾN THUY

CẨM XUÂN TT NÚI ĐỐI

3882182

TRƯỜNG THPT VỪA HỌC VỪA LÀM HÙNG THẮNG – VP

XÃ HÙNG THẮNG

3883230

TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG – VP

TIÊN LÃNG

3883236

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG

XÃ TOÀN THẮNG

3883441

TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN HẢI

TIÊN LÃNG

3883697

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TIÊN LÃNG

KHU 3 TIÊN LÃNG

3884121

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN BÁ ĐÔN

LẠNG AM – XÃ LÝ HỌC – VĨNH BẢO

3884295

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO – VP

ĐÔNG THÁI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3884368

TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH NHIỆM

AN QUÝ – XÃ CỘNG HIỀN – VĨNH BẢO

3884370

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – VP

XÃ VĨNH AN

3884630

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LẠNG AM – XÃ LÝ HỌC – VĨNH BẢO

3884839

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO – VP

BẮC HẢI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3886239

TRƯỜNG THPT CÁT HẢI – HÀNH CHÍNH

CÁT HẢI

3888349

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ – HIỆU PHÓ

CÁT BÀ

3888591

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ – HIỆU TRƯỞNG HÀ THỊ QUYẾN

TRƯỜNG CẤP 3

3971892

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – VP

XÃ AN HƯ­NG

3971894

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – VP

XÃ AN H­ƯNG

3971895

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – VP

XÃ AN H­ƯNG

3748078

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP PHAN CHU TRINH – HIỆU TRƯỞNG TRẦN HOÀN

KM10 Đ­ỜNG HÀ NỘI

3865044

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN

Đ­ỜNG ĐÔI – VẠN SƠN – ĐỒ SƠN

3683164

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TIÊN LÃNG – VP

KHU 3 TIÊN LÃNG

3886655

TRƯỜNG THPT CÁT HẢI – HIỆU TRƯỞNG PHẠM VĂN BẢO

CÁT HẢI

3674937

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG – HIỆU TRƯỞNG LÊ DUY TUYẾN

XÃ CAO NHÂN

3885049

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO – VP

BẮC HẢI VĨNH BẢO

3921210

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ – LƯƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

3921211

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ – LƯƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

3711561

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN – VP

185 TÔN ĐỨC THẮNG

3725631

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁT BI – HẢI AN

3725632

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁT BI – HẢI AN

3725633

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – KẾ TOÁN

CÁT BI – HẢI AN

3527974

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 TÔN ĐỨC THẮNG

3564799

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN – HIỆU TRƯỞNG ĐÀO THỊ HUỆ

258 ĐÀ NẴNG

3842779

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – VP

2 PHẠM PHÚ THỨ

3873520

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG THỦY NGUYÊN

ĐỘI 7 XÃ THỦY SƠN

3875749

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

TT MINH ĐỨC

3878469

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÙNG V­ƠNG – PHÂN HIỆU KA – HIỆU TRƯỞNG LÃ QUÝ QUÂN

190 TRẦN THÀNH NGỌ – TRẦN THÀNH NGỌ – KIẾN AN

3583725

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG – HIỆU TRƯỞNG BÙI SUY

XÃ TOÀN THẮNG

3725634

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁT BI – HẢI AN

3775095

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN BÂN

TRUNG SƠN – XÃ NGŨ LÃO – THỦY NGUYÊN

3673497

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MÔC

XÓM 5 NIÊM NGOẠI – XÃ KỲ SƠN – THỦY NGUYÊN

3885292

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN HỮU KIÊN

ĐÔNG THÁI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3885293

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

ĐÔNG THÁI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3569468

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH

10 – TAM BẠC – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3975712

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

XÃ L­U KIẾM

3975744

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

XÃ L­U KIẾM

3977145

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – HIỆU TRƯỞNG VŨ DUY HÙNG

CÁT BI – HẢI AN

3977512

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – VP

CÁT BI – HẢI AN

3550756

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI – HIỆU TRƯỞNG MAI ĐẮC L­ƯỢNG

29 – NGUYỄN TRÃI – MÁY TƠ – NGÔ QUYỀN

3560465

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

XÃ TÚ SƠN

3560216

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

XÃ TÚ SƠN

3885346

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO – NR HIỆU PHÓ

ĐỒNG THÁI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3865244

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN

6 – LÝ THÁNH TÔNG – VẠN SƠN – ĐỒ SƠN

3887665

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ – KẾ TOÁN

CÁT BÀ

3770150

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

TỔ 5 – AN DƯƠNG – AN DƯƠNG

3770152

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

TỔ 5 – AN DƯƠNG – AN DƯƠNG

3764961

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ LỢI – VP

THÔN 1 – D­Ư HÀNG KÊNH – LÊ CHÂN

3583776

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG

XÃ TOÀN THẮNG

3882650

TRƯỜNG THPT VỪA HỌC VỪA LÀM HÙNG THẮNG

XÃ HÙNG THẮNG

3879966

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯ­NG ĐẠO

QUÁN BẾ – XÃ AN THÁI – AN LÃO

3872947

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 – LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

3560644

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

XÃ TÚ SƠN

3674386

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

NHÂN LÝ – XÃ CAO NHÂN – THỦY NGUYÊN

3776294

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT

ĐỘI 7 – THỦY SƠN – XÃ THỦY Đ­ỜNG – THỦY NGUYÊN

3675221

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

NGŨ LÃO – XÃ NGŨ LÃO – THỦY NGUYÊN

3674353

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC

KỲ SƠN – XÃ KỲ SƠN – THỦY NGUYÊN

3776296

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG THỦY NGUYÊN

THỦY SƠN – XÃ THỦY SƠN – THỦY NGUYÊN

3975353

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

L­U KIẾM – XÃ L­U KIẾM – THỦY NGUYÊN

3683540

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TIÊN LÃNG

KHU 4 – TIÊN LÃNG

3885633

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

10 NGUYỄN BỈNH KHIÊM – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3581979

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

NGÃ 3 NINH HẢI – ANH DŨNG – D­ƯƠNG KINH

3591426

TRƯỜNG THPT KIẾN AN

175 PHAN ĐĂNG L­U – TRẦN THÀNH NGỌ – KIẾN AN

3680942

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP KIẾN THỤY – VP

CẨM XUÂN – TT NÚI ĐỐI – KIẾN THỤY

3684153

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LẠNG AM – XÃ LÝ HỌC – VĨNH BẢO

3885632

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO

BẮC HẢI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3685091

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

XÃ VĨNH AN

3584487

TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN

AN QUÝ – XÃ CỘNG HIỀN – VĨNH BẢO

3867302

TRƯỜNG THPT ĐS – HIỆU TRƯỞNG HOANG GIA THUYÊN

197 LÝ THÁNH TÔNG – NGỌC XUYÊN – ĐỒ SƠN

3865372

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN

6 LÝ THÁNH TÔNG – VẠN SƠN – ĐỒ SƠN

3591425

TRƯỜNG THPT L­ƯƠNG KHÁNH THIỆN

PHAN ĐĂNG L­U – TRẦN THÀNH NGỌ – KIẾN AN

3887829

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ – MÁY

CÁT BÀ

3886941

TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

TRUNG LÂM – XÃ VĂN PHONG – CÁT HẢI

3564234

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

258 – ĐÀ NẴNG – CẦU TRE – NGÔ QUYỀN

3725111

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CÁT BI – HẢI AN

3540200

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 TÔN ĐỨC THẮNG – SỞ DẦU – HỒNG BÀNG

3668220

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

2 – PHẠM PHÚ THỨ – HẠ LÝ – HỒNG BÀNG

3718119

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN

185 – TÔN ĐỨC THẮNG – AN DƯƠNG – LÊ CHÂN

3771153

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

XÃ AN H­ƯNG

3870649

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG LÊ CHÂN

KHU 5 – VĨNH NIỆM – LÊ CHÂN

3920244

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

12 TRẦN PHÚ – LƯ­ƠNG KHÁNH THIỆN – NGÔ QUYỀN

3746329

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH

14 – CÙ CHÍNH LAN – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3746967

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP L­ƯƠNG THẾ VINH – HIỆU PHÓ

14 – CÙ CHÍNH LAN – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3746988

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH – HIỆU TRƯỞNG VŨ LA TIN

14 – CÙ CHÍNH LAN – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3887895

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ – BẢO VỆ

CÁT BÀ

3685118

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – HIỆU TRƯỞNG HOÀNG NGỌC BÁU

XÃ VĨNH AN

3567146

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

258 – ĐÀ NẴNG – CẦU TRE – NGÔ QUYỀN

3684191

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – HIỆU PHÓ

LẠNG AM – XÃ LÝ HỌC – VĨNH BẢO

3865468

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN – HIỆU TRƯỞNG PHẠM QUANG THIỀU

6 LÝ THÁNH TÔNG – VẠN SƠN – ĐỒ SƠN

3865488

TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN – KẾ TOÁN

6 LÝ THÁNH TÔNG – VẠN SƠN – ĐỒ SƠN

3973168

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP 25 – 10

ĐỘI 6 – RỰC LIỄN – XÃ THỦY SƠN – THỦY NGUYÊN

3778070

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ – HIỆU TRƯỞNG ĐỖ THỊ LAI

KHU 1 – ĐỒNG HÒA – KIẾN AN

3778117

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ

KHU 1 – ĐỒNG HÒA – KIẾN AN

3726669

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CÁT BI – CÁT BI – HẢI AN

3630249

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

2 – MÊ LINH – AN BIÊN – LÊ CHÂN

3778219

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ

KHU 1 – ĐỒNG HÒA – KIẾN AN

3736422

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3572797

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

3560999

TRƯỜNG THPT T­ THỤC NGUYỄN HỮU CẦU – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN HỮU MAI

LÊ XÁ – XÃ TÚ SƠN – KIẾN THỤY

3630255

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2 – MÊ LINH – AN BIÊN – LÊ CHÂN

3775146

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO – VP CHI BỘ

THÔN TRUNG SƠN – XÃ NGŨ LÃO – THỦY NGUYÊN

3775148

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO – HIỆU PHÓ

THÔN TRUNG SƠN – XÃ NGŨ LÃO – THỦY NGUYÊN

3778111

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ – INTERNET

Đ­ỜNG ĐỒNG HÒA KHU 1 – ĐỒNG HÒA – KIẾN AN

3887308

TRƯỜNG THPT CÁT BÀ – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TỔ 5 KHU 1 – CÁT BÀ – CÁT HẢI

3885948

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

Đ­ỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM – ĐÔNG THÁI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3987154

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

Đ­ỜNG 10 – XÃ VĨNH AN – VĨNH BẢO

3671698

TRƯỜNG THPT T­ THỤC AN HẢI

SAU CTY XD 12 – TỔ 4 – AN DƯƠNG – AN DƯƠNG

3531656

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN DU

Đ­ỜNG 208 VÂN TRA – XÃ AN ĐỒNG – AN DƯƠNG

3672412

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

3671735

TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG

KHU PHỐ 5 – AN DƯƠNG – AN DƯƠNG

3681993

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

THỌ XUÂN – TT NÚI ĐỐI – KIẾN THỤY

3736421

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI – HỘI ĐỒNG

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3736411

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI – TT BỒI D­ỠNG KIẾN THỤY VÀ TV GD

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3817172

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

NÃI SƠN – XÃ TÚ SƠN – KIẾN THỤY

3817171

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

NÃI SƠN – XÃ TÚ SƠN – KIẾN THỤY

3511820

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2 – MÊ LINH – AN BIÊN – LÊ CHÂN

3982197

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Đ­ỜNG 17A – XÃ LÝ HỌC – VĨNH BẢO

3982201

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Đ­ỜNG 17 – XÃ LÝ HỌC – VĨNH BẢO

3557097

TRƯỜNG THPT T­ THỤC PHAN CHU TRINH – VP

TRUNG HÀNH 5 ĐẰNG LÂM – ĐẰNG LÂM – HẢI AN

3655949

TRƯỜNG THPT CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG

85 NGUYỄN HỮU TUỆ – GIA VIÊN – NGÔ QUYỀN

3778418

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HOÀ

CỤM 2 – ĐỒNG HÒA – KIẾN AN

3595528

TRƯỜNG THPT T­ THỤC TÂN AN

NAM BÌNH – XÃ AN H­NG – AN DƯƠNG

3672746

TRƯỜNG THPT AN LÃO

43 – LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

3983534

TRƯỜNG THPT XÃ CỘNG HIỀN

Đ­ỜNG 17B – XÃ CỘNG HIỀN – VĨNH BẢO

3983536

TRƯỜNG THPT XÃ CỘNG HIỀN

THỊ TỨ CỘNG HIỀN – XÃ CỘNG HIỀN – VĨNH BẢO

3983542

TRƯỜNG THPT XÃ CỘNG HIỀN

THỊ TỨ XÃ CỘNG HIỀN – XÃ CỘNG HIỀN – VĨNH BẢO

3985957

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG VĨNH BẢO

Đ­ỜNG 17A – BẮC HẢI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3942119

TRƯỜNG THPT TIÊN LẪNG

KHU 7 – TIÊN LÃNG – TIÊN LÃNG

3820576

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

4 – PHẠM PHÚ THỨ – HẠ LÝ – HỒNG BÀNG

3736719

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3528397

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 – TÔN ĐỨC THẮNG – SỞ DẦU – HỒNG BÀNG

3736638

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3646848

TRƯỜNG THPT T­ THỤC QUẢNG THANH

XUÂN THỊ – XÃ QUẢNG THANH – THỦY NGUYÊN

3987667

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

XÃ VĨNH AN – VĨNH BẢO

3987668

TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

XÃ VĨNH AN – VĨNH BẢO

3812709

TRƯỜNG THPT THUỴ HƯ­ƠNG

TRÀ PH­ƠNG – XÃ THỤY HƯ­ƠNG – KIẾN THỤY

3747874

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH – VP

10 – TAM BẠC – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3747875

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH

10 – TAM BẠC – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3747876

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH – VP

10 – TAM BẠC – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3747871

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LƯ­ƠNG THẾ VINH

10 – TAM BẠC – MINH KHAI – HỒNG BÀNG

3528540

TRƯỜNG THPT KỸ THUẬT HỒNG BÀNG

991 – TÔN ĐỨC THẮNG – SỞ DẦU – AN DƯƠNG

3922797

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN

ĐÔNG NHAM – XÃ QUỐC TUẤN – AN LÃO

3922798

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN

ĐÔNG NHAM – XÃ QUỐC TUẤN – AN LÃO

3880527

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

NINH HẢI – ANH DŨNG – D­ƠNG KINH – HP

3547203

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TÂN TRÀO

TỔ 2 – QUY TỨC – PHÙ LIỄN – KIẾN AN

3533089

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – KẾ TOÁN

4 – PHẠM PHÚ THỨ – HẠ LÝ – HỒNG BÀNG

3558428

TRƯỜNG THPT HA – HIỆU TRƯỞNG

150 – CÁT BI – CÁT BI – HẢI AN

2222795

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN

185 TÔN ĐỨC THẮNG

3642397

TRƯỜNG THPT LÝ THƯ­ỜNG KIỆT

XÓM 7 – XÃ THỦY SƠN – THỦY NGUYÊN

3642396

TRƯỜNG THPT LÝ TH­ƯỜNG KIỆT

XÓM 7 – XÃ THỦY SƠN – THỦY NGUYÊN

3980585

TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO

TIỂU KHU ĐỒNG THÁI – VĨNH BẢO – VĨNH BẢO

3642455

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG THỦY NGUYÊN

ĐỘI 7 – XÃ THỦY SƠN – THỦY NGUYÊN

3736228

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP HÀNG HẢI

484 – LẠCH TRAY – ĐỔNG QUỐC BÌNH – NGÔ QUYỀN

3646469

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC

XÓM 5 – XÃ KỲ SƠN – THỦY NGUYÊN

3646468

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC

XÓM 5 – XÃ KỲ SƠN – THỦY NGUYÊN

3646467

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC – HIỆU TRƯỞNG TRỊNH KHẮC MẬU 0913013789

XÓM 5 – XÃ KỲ SƠN – THỦY NGUYÊN

3646408

TRƯỜNG THPT LÊ ÍCH MỘC

XÓM 5 – XÃ KỲ SƠN – THỦY NGUYÊN

3817517

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH – HIỆU TRƯỞNG HOÀNG GIA LUẬN

NÃI SƠN – XÃ TÚ SƠN – KIẾN THỤY

3817516

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

NÃI SƠN – XÃ TÚ SƠN – KIẾN THỤY

3817515

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

NÃI SƠN – XÃ TÚ SƠN – KIẾN THỤY

3812850

TRƯỜNG THPT THUỴ H­ƯƠNG

CẨM XUÂN – TT NÚI ĐỐI – KIẾN THỤY

3554427

TRƯỜNG THPT HẢI AN

88 HÀNG TỔNG – THÔN 5 – NAM HẢI – HẢI AN

3897020

TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN

CỔNG TRƯỜNG CẤP 3 – XÃ CỘNG HIỀN – VĨNH BẢO

2222794

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN

185 TÔN ĐỨC THẮNG – AN DƯƠNG – LÊ CHÂN

2244125

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN – HIỆU TRƯỞNG PHẠM HUY HÙNG

43 LÊ LỢI – AN LÃO – AN LÃO

2217606

TRƯỜNG THPT T­ THỤC QUẢNG THANH – HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC THỊNH

XUÂN THỊ – XÃ QUẢNG THANH – THỦY NGUYÊN

3559400

TRƯỜNG THPT HẢI AN

10 BẾN LÁNG – LÊ HỒNG PHONG – ĐẰNG LÂM – HẢI AN

3922801

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN

ĐÔNG NHAM – XÃ QUỐC TUẤN – AN LÃO

3922800

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN

ĐÔNG NHAM – XÃ QUỐC TUẤN – AN LÃO

3922802

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN

ĐÔNG NHAM – XÃ QUỐC TUẤN – AN LÃO

3605322

TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

THỌ XUÂN – TT NÚI ĐỐI – KIẾN THỤY

3659227

TRƯỜNG THPT THUỴ HƯ­ƠNG

TRÀ PH­ƠNG – XÃ THỤY H­ƠNG – KIẾN THỤY

3659228

TRƯỜNG THPT THUỴ H­ƯƠNG

TRÀ PH­ƯƠNG – XÃ THỤY H­ƯƠNG – KIẾN THỤY

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button