Cần biết

Lịch mở cửa lăng Bác Hồ tháng 7, 8, 9,10 và những lưu ý khi viếng lăng

Giờ mở cửa, đóng cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh các tháng 7, 8, 9, 10 và các quy định của BQL Lăng Bác Hồ đối với khách thăm quan…

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút hàng triệu người đến viếng mỗi năm. Ban Quản lý Lăng Bác Hồ quy định rất chặt chẽ thời gian, lịch trình viếng lăng cũng như trang phục, những việc bị cấm khi viếng lăng.

Lăng Bác Hồ

Lăng Bác Hồ

Lăng Bác Hồ mở cửa vào thời gian nào?

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón khách vào các ngày: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Riêng ngày Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng lăng.

Giờ mở cửa lăng Bác trong các tháng 7, 8, 9, 10 như sau:

  • Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi hết thời gian tổ chức lễ viếng theo quy định, nếu số lượng khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tập kết số 17 Ngọc Hà (sau đây gọi tắt là Khu tập kết) còn nhiều, Trực chỉ huy Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thống nhất với Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian viếng, nhưng không quá 30 phút, sau đó thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.

Hết thời gian trên, nếu thấy cần tiếp tục kéo dài thời gian viếng, Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng báo cáo Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được ủy quyền) quyết định.

Tiếp nhận đăng ký viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng dẫn sinh hoạt chính trị, văn hoá

1. Tiếp nhận khách trong nước

a) Hàng ngày, Ban Tổ chức thuộc Trung đoàn 375 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) và Ban Đón tiếp thuộc Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Đón tiếp) tiếp nhận, đăng ký, cấp giấy hẹn và hướng dẫn cho các đoàn hoặc cá nhân đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa:

– Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

b) Các đoàn khách đến đăng ký viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có nguyện vọng nghe giới thiệu về quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Công trình Lăng của Người được đón tiếp tại Nhà khách số 8 Hùng Vương.

2. Tiếp nhận khách quốc tế

Khách quốc tế có nhu cầu đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đón tiếp như khách trong nước. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi đến đăng ký cho đoàn khách quốc tế hoặc Việt kiều cần cung cấp rõ thông tin về số lượng và quốc tịch của các thành viên trong đoàn.

3. Tiếp nhận đoàn cấp cao

Đối với các đoàn khách Trưởng đoàn là Bộ trưởng và tương đương trở lên, Ban Đón tiếp và Ban Tổ chức cần nắm rõ chức vụ Trưởng đoàn, yêu cầu về lễ tân để báo cáo Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Chỉ huy Trung đoàn 375 cùng phối hợp phục vụ.

4. Tiếp nhận, hướng dẫn các đoàn sinh hoạt chính trị, văn hoá

a) Các hình thức sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng được tổ chức trong hoặc ngoài thời gian tổ chức lễ viếng, bao gồm: Lễ báo công, lễ kết nạp đảng viên, lễ kết nạp đoàn viên, lễ kết nạp đội viên, lễ trao phần thưởng, lễ trao bằng tốt nghiệp, lễ tuyên thệ xuất quân, lễ rước đuốc, lễ đặt hoa trong ngày cưới, tổ chức biểu diễn văn nghệ, thể dục, thể thao và những hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền văn hóa khác phải bảo đảm tính nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảnh quan môi trường khu vực.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng đăng ký với Ban Đón tiếp tại số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

c) Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hoá của các đoàn phải được Văn phòng Ban Quản lý Lăng thông qua trước khi tổ chức.

5. Tại Khu tập kết, Nhà khách số 8 Hùng Vương và phòng B3 trong Công trình Lăng, có vị trí để khách đến viếng, tưởng niệm Bác ghi cảm tưởng và góp ý về công tác tổ chức, đón tiếp.

6. Tiếp nhận tặng phẩm

Tập thể, cá nhân trong nước, Việt kiều và khách quốc tế có nguyện vọng trao tặng phẩm bằng tiền hoặc hiện vật, đóng góp tôn tạo Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cơ quan Văn phòng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, tổ chức tiếp nhận và trao Giấy chứng nhận của Ban Quản lý Lăng.

Có được mang vòng hoa vào viếng lăng Bác không?

Khi viếng Lăng Bác, nếu muốn mang vòng hoa, phải theo quy chuẩn sau:

1. Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa

a) Vòng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên thủ quốc gia có kích thước 1,2m x 1,6m; băng vòng hoa có kích thước 0,25m x 1,6m.

b) Vòng hoa của các đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương có kích thước 1m x 1,4m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m.

c) Vòng hoa của các đoàn khác có kích thước 0,8m x 1,2m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.

d) Đối với các đoàn trong nước: Băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt : “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI”và dòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn viếng, tưởng niệm.

đ) Đối với các đoàn khách quốc tế: Nếu không có yêu cầu riêng, băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt: “KÍNH VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”hoặc bằng tiếng Anh: “HOMAGE TO PRESIDENT HO CHI MINH”vàdòng chữ nhỏ phía dưới ghi tên đoàn viếng, tưởng niệm.

2. Vòng hoa và băng vòng hoa của các đoàn đã đăng ký phải đưa vào vị trí chuẩn bị trước giờ tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm 30 phút. Đối với vòng hoa, lẵng hoa do các đoàn tự mang đến phải được kiểm tra theo đúng quy định mới đưa vào vị trí chuẩn bị.

3. Đối với các đoàn đến viếng, tưởng niệm đột xuất, nếu có nhu cầu đặt vòng hoa thì nội dung ghi trên băng vòng hoa phải được thông báo cho Ban Đón tiếp và Ban Tổ chức trước 60 phút; vòng hoa và băng vòng hoa được đưa vào vị trí chuẩn bị trước khi đoàn vào viếng, tưởng niệm 30 phút.

4. Ban Đón tiếp và Trực ban tác chiến Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng kiểm tra vòng hoa và băng vòng hoa trước giờ viếng, tưởng niệm Bác 15 phút.

5. Đoàn 275 tiếp nhận vòng hoa, băng vòng hoa và kiểm tra an ninh. Trường hợp băng vòng hoa ghi bằng tiếng nước ngoài, Ban Đón tiếp trực tiếp nhận và hướng dẫn Đoàn 275 gắn vào vòng hoa.

6. Nếu khách mang theo bó hoa đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đến Nhà khách số 8 Hùng Vương, Trực kiểm tra an ninh Trung đoàn 375 tiến hành kiểm tra theo quy định rồi trao lại cho khách, thông báo cho Đoàn 275 hướng dẫn khách tự đặt bó hoa trước cửa Lăng.

7. Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình bảo đảm vòng hoa, lẵng hoa cho các đoàn khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường hợp đoàn đã đặt vòng hoa nhưng không đến viếng, tưởng niệm Bác, Đoàn 275 tháo băng vòng hoa ghi tên đoàn, gắn băng vòng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” và khiêng vòng hoa đặt trước cửa Lăng.

Sau 22 giờ hàng ngày, Đoàn 275 thu các vòng hoa về cửa T22, băng vòng hoa bàn giao cho Ban Đón tiếp. Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình vệ sinh và chuyển vòng hoa ra khỏi khu vực vào sáng ngày hôm sau.

8. Những ngày lễ, nếu không có đoàn đăng ký đặt vòng hoa, Văn phòng Ban Quản lý Lăng hiệp đồng với Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình làm hai vòng hoa đặt hai bên trước cửa Lăng. Băng vòng hoa ghi nội dung “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI”. Đoàn 275 khiêng vòng hoa đặt vào vị trí quy định trước giờ tổ chức lễ viếng.

9. Trước 15 giờ 30 phút hàng ngày, Ban Tổ chức tổng hợp kế hoạch viếng, tưởng niệm ngày hôm sau (số lượng đoàn, vòng hoa, nội dung băng vòng hoa…), thông báo cho Trực chỉ huy Trung đoàn 375 và Ban Đón tiếp. Ban Đón tiếp có trách nhiệm báo cáo trong giao ban tại Phòng Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng vào 16h cùng ngày.

Quy định về quay phim, chụp ảnh

1. Khách tham quan muốn quay phim, chụp ảnh lưu niệm xung quanh khu vực Lăng và trên Quảng trường Ba Đình phải bảo đảm trang nghiêm, trật tự theo sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn quay phim, chụp ảnh, vẽ phong cảnh trong khu vực bảo vệ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý Lăng.

3. Cấm quay phim, chụp ảnh, vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng; cấm đưa những hình ảnh phim và bản vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quy định đối với khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực

1. Khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có thái độ nghiêm túc, trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng. Không tiếp nhận các trường hợp trang phục thiếu nghiêm túc, những người không bảo đảm sức khoẻ, người có hành vi thiếu văn hoá, không chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

2. Khách đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh phải gửi hành lý và qua cổng kiểm tra an ninh; được mang theo ví xách tay phụ nữ, mũ, nón, ô, áo mưa, túi xách nhỏ đựng tiền, vàng, kim loại quý, điện thoại di động, máy ảnh du lịch (đã tắt nguồn). Nếu mang theo camera, máy ảnh chuyên dụng cồng kềnh, trước khi vào Lăng phải gửi tại nơi nhận, trả hành lý của Đoàn 275 và nhận lại khi ra khỏi Lăng.

3. Trên đường vào viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi người đi thành hàng dọc theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức; không chen lấn, xô đẩy, không chạy tắt qua dòng người. Khi đến trước cửa Lăng, mọi người cầm mũ, nón bên tay phải, lòng mũ, nón hướng ra ngoài. Riêng cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang mặc quân phục, cảnh phục không phải bỏ mũ.

4. Khi vào trong Lăng mọi người không gây ồn ào làm mất trật tự; không chỉ trỏ, sờ tay vào tường; không cho tay vào túi quần, túi áo; không hút thuốc lá.

5. Tổ chức tham quan khu vực sau Lăng

Hàng ngày, vào tất cả các buổi chiều (từ 14 giờ đến 17 giờ), tổ chức phục vụ nhân dân và khách quốc tế tham quan khu vực sau Lăng.

Địa chỉ liên hệ viếng lăng:

1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04 38455128

2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04 38455168 – 04 37345484

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button