Sống

8 điều về Phật pháp có thể giúp bạn an lạc

Phật pháp dành cho mọi người nhưng không phải ai cũng tu học được theo Phật pháp một cách đến nơi đến chốn. Nếu thực hiện được 8 điều sau, bạn sẽ có được sự an lạc…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực hiện được 8 điều sau, bạn đang hướng tới chân tu:

1- Phật pháp để cho người ít muốn, không phải để cho người ham muốn nhiều.

2- Phật pháp để cho người biết đủ, không phải cho người không biết đủ.

3- Phật pháp để cho người sống thanh vắng không phải cho người ưa hội họp.

4- Phật pháp để cho người siêng năng tinh cần chứ không để cho người lười biếng.

5- Phật pháp để cho người trú niệm không phải cho người thất niệm.

6- Phật pháp để cho người thiền định không phải để cho người không thiền định.

7- Phật pháp để cho người thiện tuệ không để cho người có ác tuệ.

8- Phật pháp để cho người không hý luận không để cho người ưa hý luận.

(ST)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button