Cần biết

Văn khấn Thành Hoàng làng tại Đình, Đền, Miếu

Bài văn khấn Thành Hoàng tại Đình, Đền, Miếu theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam.

dinh lang 1

Đình làng Trịnh Nguyễn, ảnh minh họa

Văn khấn Thành Hoàng làng tại Đình, Đền, Miếu

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái thuế chí đức Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành oàng chư vị Đại Vương.

Hương tử con là….. Tuổi….

Ngụ tại…

Hôm nay là ngày….

Hương tử con đến nơi …. (đình, miếu…) thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên Đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bây nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lễ bạc, hiến tế hương hoa, xôi oản…

Cầu mong đức Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)!

Cẩn tấu!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button