Cần biết

Văn khấn Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay 3/3

Bài văn khấn Tết Hàn Thực hay còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay 3/3 như sau.

han thuc banh troi banh chay

Lễ cúng Tết Hàn thực bánh trôi bánh chay

Văn khấn Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay 3/3

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành HOàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, chư vị Gia tiên, chư vị hương linh họ hàng nội ngoại.

Tín chủ chúng con là….

Hôm nay là ngày…. gặp tiết Hàn Thực, chúng con nhớ đếm thâm sâu trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm sanh lễ vật, trà quả hương đăng dâng lên trước án. Chúng con kính mời Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các chư vị hương linh nội ngoại… Cúi xin thương xót con cháu giáng lâm về linh sàng chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai lâm hâm ưởng, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành. Bốn mùa không ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh hoa thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Cẩn cáo!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button