Cần biết

Văn khấn khi đào huyệt trong tang lễ

Trước khi đào huyệt, người ta thường làm lễ cúng Long Thần Thổ Địa. Sau đây là bài văn khấn.

van khan dao huyet

Ảnh minh họa

Văn khấn cáo Long Thần Thổ Địa khi đào huyệt.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy Bả cảnh Hậu Thổ Thần linh chư vị.

Tang chủ là…

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày…

Gia đình có táng cố phụ (hoặc cố mẫu) là họ… húy hiệu…. tiền tước là…. thọ chung ngày…. ở khu đất này, kính dâng lễ vật….

Thiết nghĩ:

Đất có dữ lành

Đều do họa phúc

Kết phát dựa vào âm đức,

Cũng nhờ Thần lực hiển linh

ẤY thực thường tình

Xiết cao cảm cách.

Mong mồ yên mả đẹp.

Vậy dâng lễ bạc tâm thành.

Nhờ ơn Đại đức.

Thấu nỗi u tình.

Khiến cho vong linh.

Được yên nơi chín suối.

Phù hộ dương trần con cháu nội, ngoại bình yên.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button