Cần biết

Văn khấn điền hoàn địa mạch sau khi làm xong nhà, công trình

Sau khi xây cất xong nhà cửa, công xưởng, nhà máy cần làm lễ điền (hoàn) địa mạch để giải trừ vận không may, điềm xấu, tai họa.

Chuẩn bị đồ lễ cúng điền hoàn địa mạch

Theo dân gian, để giải cúng, người ta phải dùng Tam giang thủy (nước của 3 con sống) và Ngũ linh Thổ để nặng thành hình Thần Quy, cho kim chỉ ngũ sắc vào mình Thần Quy.

Lấy nước 3 con sông nấu lên, cho vào đó chu sa, đợi nước nguội, chú vào đó 2 chữ Án Lam (Úm Lam). Chuẩn bị thêm 5 loại đậu (5 màu), 5 loại hoa (5 màu), 5 sắc cờ, một ít cát nơi ngã ba sông.

Tiếp đến chọn các ngày Thiên xá, Thiên nguyên, Địa nguyên, hoặc Tứ mậu, Ký kỷ. Đặc biệt là các ngày có Đại kiết tinh như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Tam đại kỳ môn phi đến vị trí Long nhập thủ, các ngyà có Quý nhân, Lộc mã của gia chủ và Thái tuế phi đến vị trí Long nhập thủ đó.

Bày trận Ngũ hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng. Ngay trung tâm trận đó, đào sẵn một hố nhỏ, chờ cho khấn vái xong, dùng nước Tam giang thủy đã chuân rbị rưới xuống hố đó, sau đó đặt Thần Quy xuống hố, dùng cát ở ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu mà lấp hố lại, rồi hóa giấy vàng bạc.

dien hoan dia mach

Sau khi xây xong nhà phải làm lễ Điền hoàn Địa Mạch

Văn khkấn Điền hoàn Địa mạch.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

Con kính lạy:

– Đức U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Đế, Ngũ Nhạc Thánh đế, Nhị thấp bán tú Tinh quân, Địa mạch Thần quan, Thanh long – Bạch hổ, Tôn thần.

Cùng các Đại kiết tin, Đại kỳ môn trần thủ… phương.

Hôm nay ngày….

Tín chủ con là….

Ngụ tại….

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật xin điền hoàn Địa mạch. Do trước đây tâm tính mờ mịt, thần trí u mê…. (nguyên nhân) đã làm tổn Long Mạch, mạo phạm long uy, ảnh hưởng đến nguyên khí vùng đất này. Nay muốn cho phong thổ an hòa, gia đình chúng con người người được chữ bình an tiêu tai giải họa, nên tín chủ con trượng uy Đại sĩ, nương đức Tôn thần, cung tọa điền hoàn. Cúi xin liệt vị Tôn thần chứng minh tâm thành, giá đáo đàn tràng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con xin chí thành cung dâng Ngài U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài Kim Lao địa thành Bồ Tát, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Đế.

Hậu Thổ nguyên quân, Sơn Nhạc đến quân, Đương phương Thổ Địa, Thổ phủ thần kỳ, Nhị tập tứ Bát Tú Tinh quân, Nhị thập tứ Long Mạch Thần quan, Nhị thập tứ Địa Mạch Thần quan, Nhị thập tứ sơn, hướng Địa mạch Long Thần, Thanh Long Bạch Hồ Tôn thần, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mạch, Thổ trọng, Thổ quý thần quan, Thổ mẫu, Thổ phụ, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ tướng, Thổ gia thần quan, Thổ cấn, Thổ khôn, Thồ kỳ Ngũ Phương Bát Quái liệt vị Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương cùng tất cả chư vị Đại kết tinh hiện toại trấn nơi đây. Cúi xin chư vị Tôn thần thương xót tín chủ, nhận lời thỉnh cầu, trợ cho phong thổ phì nhiêu, khí mạch sung vượng, tài khí hưng long, nhân đinh an lạc, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Chú ý: Sau khi khấn xong, chờ cho tàn 3 tuần hương thì gia chủ dùng nước màu đỏ do Tam giang thyủ nấu thành đem tưới xuống hố. Tiếp đến đặt thần Rùa vừa nặn xuống hố, rồi dùng cát ngã ba sống trộn với 5 thứ đỗ là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen lấp lên hố cho đầy.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button