Cần biết

Trang web kiểm tra không khí ô nhiễm ở Việt Nam

Địa chỉ website kiểm trang không khí nhiễm độc ở Hà Nội và các địa phương khác từ Đại sứ quán Mỹ.

Một website của Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp số liệu quan trắc không khí tại Hà Nội cho những người quan tâm.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã lắp đặt một thiết bị quan trắc chất lượng không khí để đo các phần tử trong không khí kích cỡ 2,5 PM- một chỉ số về chất lượng không khí- tại toà nhà của Đại sứ quán ở 7 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Xin quí vị lưu ý Đại sứ quán vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển chương trình Quan trắc Chất lượng Không khí này.

“Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ chỉ có thể cung cấp số liệu trung bình 24 giờ của chỉ số chất lượng không khí (AQI), cũng như thông báo nhanh hàng ngày về AQI lúc 7 giờ sáng, và đưa số liệu lên mạng trong giờ làm việc thông thường của Đại sứ quán. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể cung cấp các chỉ số AQI chi tiết và kịp thời hơn khi trang web mới AQI của chúng tôi ra đời trong những tháng tới”, thông tin trên website của Đại sứ quán Mỹ.

Screen Shot 2016-04-26 at 11.09.11 AM

Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí

Có thể xem mức độ này tại đây và đối chiếu với bảng trên:

https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.global_summary#Vietnam$Hanoi

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cũng cung cấp các số liệu về chất lượng không khí tại Hà Nội.

http://www.cem.gov.vn/Home/tabid/82/cat/298/language/vi-VN/Default.aspx

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button