Cần biết

Tiết Thanh Minh: Văn khấn thần linh ngoài mộ, nghĩa trang

Trước khi đến thắp hương tại mộ gia đình, phải làm lễ khấn thần linh. Sau đây là bài văn khấn Lễ Âm phần Long Mạch, Sơn thần, Thổ phủ nơi mộ.

Trong ngày tiết Thanh Minh, khi đến mộ của gia đình, dòng họ mình thì gia chủ phải đặt lễ vào chỗ thờ chung. Sau đó thắp đèn, nhang, vái ba vái vị Thần linh Thổ Địa và khấn.

bai van cung 1

Trước khi thắp hương tại mộ, cần làm lễ tại khu thờ chung của nghĩa trang, ảnh minh họa

Bài văn khấn thần linh như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày….

Tín chủ chúng con là….

Nhan tiết Thanh Minh chúng con thành tâm sắm lễ hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị Tôn thần lai tâm chiếu giám.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của….

Táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp phần mộn cho thêm vững chắc, vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng Thần linh, Thổ Công, Thủ phủ Long Mạch, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ và chư vị Tôn thần cai quản trong xứ này, chúng con kính mời các vị chư Thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Cúi xin các chư vị phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Cẩn cáo!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button