Cần biết

Sinh năm 1987 tuổi con gì, mệnh gì, cần lưu ý gì?

Người sinh năm 1987 cầm tinh con gì, mệnh gì và những lưu ý đặc biệt của tuổi Đinh Mão…

Sinh năm 1987 mệnh gì, cầm tinh con gì?

Sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, cầm tinh con Mèo, thuộc mệnh Hỏa (Lư Trung Hỏa). Sau đây là cách tính mệnh tuổi Đinh Mão:

Sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão, mệnh Lư Trung Hỏa.

Mỗi Can, Chi đều nhận một hệ số nhất định – đem 2 giá trị của Can và Chi cộng lại sẽ được Mệnh của năm tương ứng.

Do ngũ hành có 5 nguyên tố (thổ, kim, thủy, mộc, hỏa) nên giá trị của Mệnh chỉ nằm trong khoảng 1-5. Vì thế nếu Can + Chi ra kết quả lớn hơn 5, ta phải trừ 5 một lần nữa mới ra được Mệnh đúng của năm đó.

Công thức tính mệnh là: Mệnh = Can + Chi.

Các Can nhận các giá trị từ 1 đến 5:

Giáp, Ất = 1 Bính, Đinh = 2 Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4 Nhâm, Quý = 5

Còn giá trị của các Chi thì nằm trong khoảng 0-2:

Tý, Sửu = 0 Dần, Mão = 1 Thìn, Tỵ = 2

Ngọ, Mùi = 0 Thân, Dậu = 1 Tuất, Hợi = 2

Mệnh được quy đổi theo quy tắc sau đây:

1 = Kim 2 = Thủy 3 = Hỏa

4 = Thổ 5 = Mộc

Như vậy theo cách tính mệnh trên, người sinh năm 1987 – tức tuổi Đinh Mão – sẽ thuộc mệnh: Đinh + Mão = 2 + 1 = 3 => Mệnh Hỏa.

Tuổi Đinh Mão cầm tinh con Mèo

Tuổi Đinh Mão cầm tinh con Mèo

Một cách tìm Mệnh khác cho ra kết quả cụ thể hơn: Ta có thể tra bảng Mệnh tương ứng với tên năm theo Can Chi, phần nói về các Can Bính-Đinh để tìm ra năm 1987 tức Đinh Mão mệnh gì.

Bảng tính mệnh tuổi Đinh Mão

Bảng tính mệnh tuổi Đinh Mão

Theo bảng, ta thấy năm 1987 tức tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Lư Trung Hỏa, nghĩa là “lửa trong lò”.

Tử vi trọn đời người tuổi Đinh Mão 1987

Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão:

Theo thuyêt Phật Giáo tuổi Đinh Mão được Hư Không Tàng Bồ Tát ban phúc, Thế Trí Bồ Tát ban trí tuệ, Văn Thủ Bồ Tát bảo hộ, Sư như Lai ban thọ. Người này có số đi đó đây, họ sinh sống ngoài quê thì vinh hoa giàu có. Tuổi Đinh Mão khôn khéo, mềm mỏng, họ có lòng thương người sởi lới, dễ dãi và sẵn sàng ban phát tài lộc của mình. Đinh Mão sống được lòng người, họ có thể có danh vọng lớn, quyền uy lớn nếu sinh được giờ tốt hợp cách. Về phương diện vợ chồng họ thường có xu hướng sống cách xa nhau mới an, cũng có thể có đôi lần thay đôi. Người này trước khó, sau giàu có vinh hoa tùy thuộc vào giờ sinh.

Vận hạn cuộc đời

Đinh Mão thích hợp với khoa học xã hội và chính trị. Người này mềm mỏng, nhưng bên trong rất cương quyết. Họ kiên định theo đuổi mục đích và phải tới cùng mới thôi. Tuổi này biết nhiều nghề, nhưng hay bỏ dở giữa chừng. Người thích sống ôn hòa, bình lặng, không thích đao to, búa lớn, khôn khéo được lòng người đời. Tuối này số có phú quý, hiển vinh.

Các mối quan hệ

Người này làm bạn được với tất cả, nhưng thích hợp nhất với các tuổi Thìn, Thân, Tỵ, Mão. Tuổi này cũng chính là tuổi mà Đinh mão có thể kết hợp làm ăn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button