Cần biết

Những ngày kiêng kỵ trong tháng, trong năm cần phải nhớ

Theo dân gian, trong năm có các ngày có các sao tốt thì cũng có ngày có sao xấu. Vào ngày có sao xấu, ngày nguyệt kỵ, ngày Dương Công kỵ nhật nên kiêng kỵ làm những việc quan trọng.

Các ngày có các sao cát tinh là: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ hoặc ngày Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn… là ngày tốt.

Ngày có các sao hung như sao Trùng Tang, Trùng Phục, Thiên Hình, Nguyệt Phá… là ngày xấu.
Kiêng kỵ nhất là ngày Sát Chủ, Thụ Tử việc gì cũng phải tránh. Mỗi tháng có ba ngày là 5, 14, 23 gọi là ngày Nguyệt Kỵ, việc gì cũng nên kiêng.

Trong một năm lại có 13 ngày gọi là ngày Dương Công Kỵ nhật, hết thảy việc gì cũng nên tránh ngày ấy.

ngay tot

Ngày Dương Công kỵ nhật

Ngày Dương Công kỵ nhật gồm (tính theo Âm lịch):

Ngày 13 tháng Giêng (13/1).

Ngày 11 tháng Hai (11/2).
Ngày 9 tháng Ba (19/3).

Ngày 7 tháng Tư (7/4).

Ngày 5 tháng Năm (5/5).

Ngày 3 tháng Sáu (3/6).

Ngày 8, 29 tháng Bảy (8, 29/7).

Ngày 27 tháng Tám (27/8).

Ngày 25 tháng Chín (25/9).

Ngày 23 tháng Mười (23/10).

Ngày 21 tháng Mười Một (21/11).

Ngày 19 tháng Chạp (19/12).

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button