Cần biết

Lịch khám bệnh của Bệnh viện Việt Đức mới nhất

Lịch khám chữa bệnh, giờ làm việc, lịch mổ của Bệnh viện Việt Đức tại 40 Tràng Thi, Hà Nội.

Bệnh viện Việt Đức ở số 40 Tràng Thi - Hà Nội

Bệnh viện Việt Đức ở số 40 Tràng Thi – Hà Nội

Bệnh viện Việt Đức có địa chỉ ở 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: (84 4) 38253531 – Fax: (84 4) 38248308

Bản đồ Bệnh viện Việt Đức

Lịch khám bệnh của Bệnh viện Việt Đức

Lịch khám bệnh của Bệnh viện Việt Đức theo các khoa và các bác sĩ như sau:

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẦN KINH

* * *

Mọi chi tiết hẹn khám xin liên hệ: 04.38253531 (máy lẻ 434), PK: 231

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

PGS.TS Đồng Văn Hệ (CNK)

ThS Phạm Hoàng Anh

ThS Nguyễn Duy Tuyển

ThS Phạm Văn Thành Công

Ts Lê Hồng Nhân (Phó CNK)

Bs Đoàn Quang Dũng

ThS Bùi Huy Mạnh

ThS Nguyễn Đức Liên

PGS.TS Hà Kim Trung (Phó CNK)

ThS Ngô Mạnh Hùng

ThS Nguyễn Đức Anh

TS Dương Đại Hà

Ths Nguyễn Đức Anh

BSCKII Lý Ngọc Liên

ThS Lê Anh Tuấn

Hội chẩn. Không khám bệnh

ThS Nguyễn Đức Hiệp

ThS Nguyễn Thanh Xuân

ThS Vũ Quang Hiếu

ThS Trần Xuân Tùng

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HOÁ

Mọi chi tiết hẹn khám:(chưa chính xác), PK: 252

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

BS. Phạm Hiếu Tâm

BS. Phạm Hiếu Tâm

BS. Nguyễn Hàm Hội

BS. Nguyễn Hàm Hội

Ths. Phạm Gia Anh

Ths. Phạm Gia Anh

Ts. Đỗ Mai Lâm

Hội chẩn. Không khám bệnh

Ths. Phạm Hoàng Hà

Ths. Phạm Hoàng Hà

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU

Mọi chi tiết hẹn khám:(); PK: 239

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

PGS.TS Vũ Nguyễn Khải Ca/ PGS.TS Nguyễn Hoàng Long

PGS.TS Vũ Nguyễn Khải Ca/ PGS.TS Nguyễn Hoàng Long

Bs CKII Nguyễn Phương Hồng / PGS. TS Đỗ Trường Thành

Bs CKII Nguyễn Phương Hồng/ PGS. TS Đỗ TrườngThành

Ts Nguyễn Trọng Khìn/ Bs Nguyễn Anh Tuấn

Ts Nguyễn Trọng Khìn/ Bs Nguyễn Anh Tuấn

Hà/ Đinh Ngọc Sơn

Hội chẩn. Không khám bệnh

Ths Nguyễn Đức Nhuận/ Ths Nguyễn Đức Minh

Ths Nguyễn ĐứcNhuận /Ths Nguyễn Đức Minh

LỊCH KHÁM TRUNG TÂM NAM HỌC

http://namhocvietduc.vn/ Mọi chi tiết hẹn khám: 04.38253531, máy lẻ 488 ; PK: 233, 235

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Ts. Nguyễn Quang (lãnh đạo) – 0903.201.919

Ths. Trịnh Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths. Trịnh Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths. Trịnh Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths. Trịnh Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths. Trịnh Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths. Trịnh Hoàng Giang

Ts Nguyễn Quang

Ths Hoàng Giang

Ts Nguyễn Quang

Ths Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths Hoàng Giang

Ts. Nguyễn Quang

Ths Hoàng Giang

(Nếu có lịch mổ BS không khám bệnh)

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẤU THUẬT CỘT SỐNG

Mọi chi tiết hẹn khám: (); PK: 133

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch/TS Đinh Ngọc Sơn

Ths. Đinh Ngọc Sơn

Ths. Hoàng Gia Du

Ths. Hoàng Gia Du

Ths. Nguyễn Lê Bảo Tiến

Ths. Nguyễn Lê Bảo Tiến

Ths. Nguyễn Hoàng Long

Hội chẩn. Không khám bệnh

Bs. Trần Đình Toản

Bs. Trần Đình Toản

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẤU THUẬT TẠO HÌNH HÀM MẶT

Mọi chi tiết hẹn khám: Tầng 3 nhà B5

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Ths. Đào Văn Giang

Ths. Bùi Mai Anh

Ths. Trần Thị Thanh Huyền

Ths. Đỗ Thị Ngọc Linh

Ts. Nguyễn Hồng Hà; Ths Trần Thanh Huyền

Ths. Bs Vũ Trung Trực

Ths.Bs Vũ Trung Trực

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẤU THUẬT NHIỄM KHUẨN

Mọi chi tiết hẹn khám:

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Hội chẩn. Không khám bệnh

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA KHOA KHÁM XƯƠNG

Mọi chi tiết hẹn khám: PK: 141

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Bs Vũ Tiến Hưng – Bs Vũ Văn Khoa

Bs. Nguyễn Mạnh Khánh – Bs Trần Hoàng Tùng – Bs.Ngô Bá Toàn

Bs. Võ Quốc Hưng – Ths Lưu Danh Huy – Bs Trần Trung Dũng

Bs. Trương Xuân Quang – Bs. Dương Đình Toàn – Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

Bs Nguyễn Quang Trung – Bs. Lê Mạnh Sơn – Bs. Trần Cửu Long Giang

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC

Mọi chi tiết hẹn khám: http://timmachvietduc.net/dang-ki-kham-benh PK: 114

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước

BS.Ths Phạm Gia Khánh

BS.Nguyễn Thị Lan Anh

BS.Nguyễn Duy Thắng

BS.Ths Phạm Gia Khánh

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước

BS.Khổng Tiến Bình

BS.Ths Phạm Tiến Quân

BS.Ths Phạm Ngọc Tú

BS.Nguyễn Đức Thắng

BS.Khổng Tiến Bình

BS.Ths Phạm Tiến Quân

BS.Ths Phạm Ngọc Tú

BS.Ths Phạm Gia Khánh

BS.Nguyễn Thị Lan Anh

BS.Nguyễn Duy Thắng

BS.TS Đoàn Quốc Hưng

BS.Ths Nguyễn Duy Thắng

BS. Nguyễn Đức Thắng

BS.Nguyễn Thị Lan Anh

BS.Ths Nguyễn Đức Thắng

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước

BS.Khổng Tiến Bình

BS.Ths Phạm Tiến Quân

BS.Ths Phạm Gia Khánh

BS.TS Đoàn Quốc Hưng

BS.Khổng Tiến Bình

BS.Ths Phạm Tiến Quân

BS.Ths Phạm Gia Khánh

BS.TS Đoàn Quốc Hưng

BS.Nguyễn Thị Lan Anh

BS.Ths Nguyễn Duy Thắng

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước

BS.Ths Phạm Hữu Lư

BS.Nguyễn Thị Lan Anh

BS.Ths Nguyễn Duy Thắng

BS.Ths Phạm Hữu Lư

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước

BS.Nguyễn Thị Lan Anh

BS.Ths Phạm Tiến Quân

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT NHI

Mọi chi tiết hẹn khám: Tầng 1 nhà B4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Ths. Lương Nhất Việt

Ts. Nguyễn Việt Hoa

Ths. Hồng Quý Quân

Ths. Hoàng Hùng

Ts. Nguyễn Việt Hoa

Ths. Lương Nhất Việt

Ths. Hồng Quý Quân

Ths. Hoàng Hùng

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU

Mọi chi tiết hẹn khám:04.32889852

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Lịch khám

Chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên khoa xương

PGS.TS Nguyễn Thanh Long

Ths. Đoàn Việt Quân

TS Lê Tư Hoàng

Ths. Nguyễn Tiến Sơn

Ths. Ninh Việt Khải

PGS.TS Nguyễn Xuân Thùy (sáng); Lã Ngọc Quý (chiều)

Bs.Hoàng Minh Đức

Ths. Trần Chí Thanh

Ths. Nguyễn Trung Tuyến

LỊCH KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Mọi chi tiết hẹn khám:0

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Ths. Đặng Thị Kim Hương

Ths. Đặng Thị Kim Hương

Ths. Đặng Thị Kim Hương

Ths. Đặng Thị Kim Hương

Ths. Đặng Thị Kim Hương

Ths. Đặng Thị Kim Hương

Ths. Đặng Thị Kim Hương

LỊCH KHÁM KHOA KHÁM BỆNH

Mọi chi tiết hẹn khám: PK: 101

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Buổi khám

Sáng

Chiều

Ts Hà Nguyễn Kính Long

Bs Nguyễn Hoàng Quân

PGS.TS Trần Gia Khánh

BSCK2 Nguyễn Quốc Hùng

Ths Phạm Thị Thanh Huyền

Cấp cứu (Sáng)

Cấp cứu (Chiều)

PK1

PK2

PK3

Phân loại

BS. Phạm Duy Đức

ThS. Nguyễn Minh Trọng

PGS. Trần Gia Khánh

BS.Chu Văn Tuệ Bình

BS. Lê Nhật Huy

Cấp cứu (Sáng)

Cấp cứu (Chiều)

PK1

PK2

PK3

Phân loại

BS.Nguyễn Ngọc Ánh

BS Phạm Phúc Khánh

ThS. Hà Nguyễn Kính Long

Bs Phạm Văn Duệ

BSCK2 Nguyễn Quốc Hùng

Cấp cứu (Sáng)

Cấp cứu (Chiều)

PK1

PK2

PK3

Phân loại

Bs Nguyễn Hoàng Quân

BS Phạm Phúc Khánh

BS. Nguyễn Xuân Duệ

BSCK2 Nguyễn Quốc Hùng

BS. Lê Nhật Huy

Cấp cứu (Sáng)

Cấp cứu (Chiều)

PK1

PK2

PK3

Phân loại

Bs Nguyễn Ngọc Ánh

Ths Nguyễn Minh Trọng

BS. Nguyễn Xuân Duệ

Ths Hoàng Ngọc Sơn

BSCK2 Nguyễn Quốc Hùng

Cấp cứu (Sáng)

Cấp cứu (Chiều)

PK1

PK2

PK3

Phân loại

Bệnh viện Việt Đức có làm việc Thứ Bảy, Chủ Nhật không?

Vào thứ 7 và Chủ Nhật, Bệnh viện Việt Đức chỉ khám chữa bệnh cho các bệnh nhân cấp cứu. Còn các hoạt động thăm khám bình thường chỉ thực hiện vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại Bệnh viện Việt Đức:

1/ Giấy tờ cần thiết để được hưởng BHYT:

1. Thẻ BHYT

2.Chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ).

3.Giấy tờ khác (nếu có) để được hưởng đúng tuyến.

– Giấy giới thiệu chuyển viện đúng tuyến chuyên môn (gồm bản gốc Giấy giới thiệu chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và bản photo các giấy giới thiệu chuyển lần lượt từ tuyến đăng ký ban đầu lên tuyến trên)

– Giấy ra viện hoặc giấy hẹn khám lại của Bệnh viện Việt Đức (trong trường hợp người bệnh hưởng BHYT đúng tuyến đến khám lại).

2/ Quy trình khám bệnh ngoại trú BHYT

2.1.Quy trình khám bệnh ngoại trú BHYT đối với trường hợp khám thường

Bước 1: Đăng ký khám và làm thủ tục BHYT

Người bệnh nộp các giấy tờ vào các cửa tiếp đón từ 2A1 đến 2A7 để làm thủ tục BHYT, người bệnh được nhận “Phiếu giữ thẻ BHYT”, “Phiếu thu tạm ứng”, “Phiếu tiếp nhận”. Người bệnh đến khám tại các phòng khám chuyên khoa theo chỉ dẫn ghi trên “ Phiếu tiếp nhận”.

Lưu ý: Người bệnh đọc kỹ mục “HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” trên phiếu giữ thẻ BHYT.

Bước 2: Khám bệnh

Tại các phòng khám chuyên khoa người bệnh được vào khám theo thứ tự trên bảng điện tử.

Bác sỹ khám bệnh, ra chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên máy và giao cho người bệnh. Người bệnh cầm chỉ định đến các bộ phận thực hiện như phòng chụp XQ, siêu âm, xét nghiệm….để thực hiện. Riêng chỉ định có chi phí lớn như: chụp MRI, city, pet city… đề nghị người bệnh quay lại cửa tiếp đón ngoại trú BHYT từ 2A1 đến 2A7 để đóng dấu và nộp tiền tạm ứng trước khi đến các bộ phận thực hiện.

Người bệnh đợi để nhận kết quả siêu âm và chụp Xquang thường, MRI, city, pet city…Riêng kết quả xét nghiệm sẽ được nhân viên y tế trả về các phòng khám chuyên khoa ban đầu.

Bước 3: Kết thúc khám

Khi có đủ kết quả của các khoa cận lâm sàng, người bệnh quay trở lại phòng khám chuyên khoa ban đầu để được Bác sỹ kết luận:

3.1. Đối với người bệnh cần điều trị ngoại trú:

Bác sỹ kê đơn thuốc và kết thúc khám, người bệnh cầm đơn thuốc đến cửa tiếp đón ngoại trú BHYT từ 2A1 đến 2A7 để đóng dấu, thanh toán chi phí kết thúc đợt khám bệnh ngoại trú, nhận lại thẻ BHYT và đến khoa Dược lấy thuốc.

Lưu ý: Trường hợp bác sỹ hẹn khám lại, người bệnh hưởng BHYT đúng tuyến cần giữ lại “Giấy hẹn khám lại” của bệnh viện Việt Đức và các giấy chuyển viện phô tô để làm thủ tục BHYT đúng tuyến cho 01 đợt khám lại theo hẹn tiếp theo.

3.2. Đối với người bệnh có chỉ định vào viện điều trị nội trú:

Bác sỹ kết thúc khám ngoại trú và cấp giấy vào viện. Người bệnh sang các cửa tiếp đón ngoại trú BHYT từ 2A1 đến 2A7 để thanh toán chi phí, kết thúc khám bệnh ngoại trú.

2.2.Quy trình khám bệnh ngoại trú BHYT đối với trường hợp cấp cứu

Người bệnh BHYT vào cấp cứu làm thủ tục khám và nộp tiền như người bệnh không có BHYT. Sau khi bác sỹ khám và kê đơn thuốc cho điều trị ngoại trú người nhà mang toàn bộ “Biên lai thu tiền phí, lệ phí”, sổ khám bệnh, thẻ BHYT, chứng minh thư nhân dân đến các cửa tiếp đón BHYT ngoại trú từ 2A1 đến 2A7 làm thủ tục BHYT và lấy lại tiền trước khi đưa người bệnh ra khỏi bệnh viện. Nếu ngoài giờ hành chính các cửa tiếp đón BHYT ngoại trú không làm việc, người nhà sang cửa thu viện phí không BHYT( cửa 2B hoặc 2c) xuất trình thẻ BHYT để Bệnh viện vào sổ, sau đó người bệnh đem toàn bộ “Biên lai thu tiền phí, lệ phí” kèm các giấy tờ có liên quan đến cơ quan BHXH quận, huyện tại địa phương để thanh toán.

3/ Quy trình làm thủ tục BHYT nội trú

3.1 Quy trình làm thủ tục BHYT nội trú với người bệnh mổ theo lịch( mổ phiên)

Người bệnh cầm “Giấy vào viện” đến nhà C4 lấy mã số viện phí sau đó sang cửa tiếp đón BHYT ngoại trú từ cửa 2A1 đến 2A7 để làm thủ tục kết thúc khám ngoại trú. Người nhà người bệnh sang cửa BHYT nội trú 2A8 đến 2A12 để nộp tạm ứng viện phí và được đóng dấu BHYT trên “giấy vào viện”.

Trong quá trình điều trị nội trú:

– Khi người bệnh có chỉ định truyền máu, chụp CT Scaner, MRI, người nhà cầm giấy chỉ định và “Phiếu giữ thẻ BHYT” đến các cửa BHYT nội trú từ 2A8 đến 2A12 để đóng dấu BHYT vào phiếu chỉ định và nộp thêm tiền tạm ứng viện phí.

– Trong trường hợp người bệnh điều trị dài ngày hoặc chi phí điều trị lớn, người bệnh được yêu cầu phải nộp thêm tiền tạm ứng. Người nhà mang “Phiếu giữ thẻ BHYT” ra cửa BHYT nội trú từ 2A8 đến 2A12 để nộp thêm tạm ứng viện phí.

Khi có chỉ định ra viện: người nhà cầm “ Giấy vào viện”, “Phiếu giữ thẻ BHYT”, các phiếu thu tạm ứng viện phí nội trú đến cửa BHYT nội trú từ 2A8 đến 2A12 làm thủ tục thanh toán lấy lại thẻ BHYT và “Biên lai thu tiền phí, lệ phí”.

Sau khi thanh toán xong người nhà mang “Biên lai thu tiền phí, lệ phí” đến văn phòng khoa nơi người bệnh điều trị để lấy “Giấy ra viện”.

Lưu ý: Người bệnh khám bệnh BHYT đúng tuyến giữ “giấy ra viện”, giấy chuyển viện photo xuất trình khi làm thủ tục BHYT khám lại để được hưởng BHYT đúng tuyến cho 01 đợt khám.

3.2 Quy trình làm thủ tục BHYT nội trú với người bệnh mổ cấp cứu

Người bệnh BHYT cấp cứu làm thủ tục vào viện và nộp tiền như người bệnh không có BHYT. Sau khi nhập viện có số giường người nhà mang thẻ BHYT, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu chuyển viện (nếu có) của người bệnh đến văn phòng khoa nơi người bệnh đang điều trị để nhân viên văn phòng khoa xác nhận sau đó người nhà người bệnh mang thẻ BHYT, chứng minh thư nhân dân và “Giấy vào viện” đến nộp tại bộ phận tiếp đón BHYT ngoại trú từ cửa 2A1 đến 2A7 và nhận giấy hẹn. Trong vòng 4 giờ (làm việc) sau khi nhận hồ sơ, Giám định viên BHYT sẽ kiểm tra bệnh án và trả lời quyền lợi người bệnh được hưởng. Thời gian trình thẻ BHYT chậm nhất là 01 ngày trước khi người bệnh ra viện.

Thông tin thêm về Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức là cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, là một Trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước. Bệnh viện Việt Đức gắn liền với tên tuổi nhà phẫu thuật nổi tiếng Tôn Thất Tùng cùng phương pháp mổ gan Việt Nam mang tên ông, đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới trong gần 4 thập kỷ qua.

Hiện tại, với 1400 giường bệnh chuyên về Ngoại khoa, 30 phòng mổ thuộc các chuyên ngành sâu về phẫu thuật được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến: phẫu thuật Thần kinh Sọ não, phẫu thuật Tim mạch, phẫu thuật Gan mật, phẫu thuật Tiêu hoá, phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình, phẫu thuật Tiết niệu, phẫu thuật Nhi khoa, phẫu thuật cấp cứu và phẫu thuật các bệnh nhân nhiễm khuẩn v.v…

Đặc biệt, Bệnh viện Việt Đức tập trung vào kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu và thực hiện ghép tạng trên người, tiến hành ghép tạng thường quy. Là bệnh viện đi đầu trong cả nước thực hiện thành công ghép gan, ghép tim trên người trưởng thành. Tiến tới, bệnh viện nghiên cứu tiến hành ghép tụy, ghép phổi.

Cùng với đội ngũ các Giáo sư, Tiến sỹ, các chuyên gia phẫu thuật và kỹ thuật viên được đào tạo cơ bản ở trong và ngoài nước, bệnh viện đang phát huy truyền thống của cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong các lĩnh vực: triển khai và phổ biến các kỹ thuật ngoại khoa, đào tạo các bác sỹ phẫu thuật, các bác sỹ gây mê hồi sức… Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ, đặc biệt là mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều nước và nhiều tổ chức phi chính phủ ở các châu lục khác nhau trên lĩnh vực Ngoại khoa. Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc công tác chỉ đạo tuyến, đồng thời xây dựng mô hình thứ điểm các trung tâm vệ tinh góp phần giảm tải bệnh viện.

Bệnh viện đã hoàn thiện Khoa Điều Trị Theo Yêu Cầu (1C), bao gồm hai phòng mổ, một phòng khám trang bị đầy đủ hệ thống xét nghiệm hiện đại với 64 giường bố trí trong các phòng riêng biệt đầy đủ tiện nghi khép kín.

Các khoa phòng của Bệnh viện Việt Đức:

PHÒNG CHỨC NĂNG

▪ Phòng tổ chức cán bộ

▪ Phòng kế hoạch tổng hợp

▪ Phòng hành chính quản trị

▪ Phòng vật tư thiết bị y tế

▪ Phòng tài chính kế toán

▪ Phòng NCKH và CNTT

▪ Phòng chỉ đạo tuyến

▪ Phòng điều dưỡng

▪ Phòng quản lý chất lượng bệnh viện

KHỐI CẬN LÂM SÀNG

▪ Khoa nội soi

▪ Khoa dinh dưỡng

▪ Khoa chẩn đoán hình ảnh

▪ Khoa giải phẫu bệnh

▪ Khoa huyết học và truyền máu

▪ Khoa sinh hóa

▪ Khoa vi sinh

▪ Khoa dược

▪ Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

KHỐI LÂM SÀNG

▪ Khoa thận lọc máu

▪ Khoa phẫu thuật cột sống

▪ Khoa phẫu thuật hàm mặt – tạo hình

▪ Khoa phẫu thuật thần kinh

▪ Khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực

▪ Khoa phẫu thuật nhi

▪ Khoa phẫu thuật tiêu hóa

▪ Khoa chấn thương chỉnh hình I

▪ Khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa

▪ Khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn

▪ Khoa phẫu thuật tiết niệu

▪ Khoa phẫu thuật gan mật

▪ Khoa gây mê hồi sức

▪ Khoa khám bệnh

▪ Khoa phục hồi chức năng

▪ Phòng hồi sức tích cực

▪ Khoa điều trị theo yêu cầu

▪ Khoa chấn thương chỉnh hình II

▪ Khoa khám xương

CÁC VIỆN VÀ TRUNG TÂM

▪ Trung tâm nam học

▪ Trung tâm phẫu thuật nội soi

▪ Trung tâm chuẩn đoán hình ảnh – y học hạt nhân

▪ Viện chấn thương chỉnh hình

▪ Trung tâm đào tạo – chỉ đạo tuyến

▪ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại

▪ Trung tâm phẫu thuật thần kinh

▪ Khoa phẫu thuật đại trực tràng

Xem clip Bệnh viện Việt Đức – BV chuyên khoa đặc biệt để biết thêm thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button