Cần biết

Giờ mở cửa, lịch làm việc của bưu điện ở Đồng Nai

Giờ mở cửa của các bưu cục, lịch làm việc của bưu điện Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, Định Quán, Tân Phú, Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Lịch làm việc của các bưu cục thuộc hệ thống bưu điện tỉnh Đồng Nai

Giờ mửa cửa sớm nhất: 6h30

Giờ đóng cửa muộn nhất: 20h00

Bưu điện tỉnh Đồng Nai

Bưu điện tỉnh Đồng Nai

Có thể xem lịch làm việc của các bưu cục theo bản sau:

BẢNG QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIAO DỊCH TẠI CÁC BƯU CỤC TRONG TỈNH ĐỒNG NAI

Mở cửa

I. Trung Tâm Giao Dịch Biên Hòa 1

Chủ nhật: 07h00-19h00 2

3

13h00

4

13h00

5

6

7

13h00

8

7

10

11

13h00

12

13h00

II. Huyện Trảng Bom 13

14

15

13h00

16

13h30

17

III. Huyện Thống Nhất 18

Chiều: 13h00 – 17h00 19

13h00

IV. Huyện Vĩnh Cửu 20

Chiều: 13h00 – 17h00 21

13h00

V. Huyện Long Thành 22

CN: 13h00 – 17h00 23

13h00

24

13h00

25

13h00

VI. Huyện Nhơn Trạch 26

13h00

27

14h00

28

14h00

29

VII. Huyện Định Quán 30

13h00

31

13h30

32

13h30

33

VIII. Huyện Tân Phú 34

13h00

35

13h00

36

37

13h00

IX. Thị Xã Long Khánh 38

39

13h00

X. Huyện Xuân Lộc 40

41

13h30

42

13h00

43

13h30

44

13h30

45

13h30

XI. Huyện Cẩm Mỹ 46

13h00 – 17h00 47

13h00 – 17h00 48

STT Tên bưu cục Số hiệu BC Cấp Giờ hoạt động Đóng cửa Ngày Lễ, Thứ bảy, Chủ nhật Giao dịch TT Bhòa

810000

06h30 20h00 Chợ Đồn

812610

06h30 18h00 Thạnh Phú

815110

06h30 11h30 18h00 Quyết Thắng

811080

07h00 11h30 Nghỉ 16h30 Tam Hiệp

811430

06h30 18h00 Tân Vạn

812660

07h00 11h30 Nghỉ Quang Vinh

812200

06h30 11h30 18h00 Tân Tiến

811880

06h30 19h00 Trảng Dài

811980

06h30 18h00 KCN Biên Hòa

812690

06h30 20h00 Hố Nai

811820

06h30 11h30 18h00 Long Bình Tân

812670

07h00 11h30 17h00 Trảng Bom

816400

06h30 19h00 Hố Nai 3

816410

07h00 19h00 Bắc sơn

816430

07h00 11h00 Nghỉ CN, Lễ 17h00 Sông Mây

816430

07h00 11h00 Nghỉ CN, Lễ 17h30 Đông Hòa

816530

07h00 18h00 Thống Nhất

813700

07h00 18h00 Sáng: 07h00 – 11h30 Gia Kiệm

813740

07h00 11h30 18h00 Vĩnh Cửu

815000

07h00 18h00 Sáng: 07h00 – 11h30 Vĩnh Tân

815070

07h00 11h00 Nghỉ 17h00 Long Thành

815300

06h30 19h00 CN: 07h00 – 11h30 Tam Phước

815460

07h00 11h30 19h00 Long Đức

815470

07h00 11h00 18h00 Phước Thái

815650

07h00 11h30 17h00 Nhơn Trạch

815800

07h00 11h30 Nghỉ CN 16h30 Đại Phước

815860

07h00 11h30 Nghỉ CN 17h30 Phước Thiền

815810

07h00 11h30 17h30 KCN Nhơn Trạch

815920

06h30 19h30 Định Quán

814200

07h00 11h30 7h00-11h30 18h30 13h30-17h00 Phú Túc

814410

07h00 11h30 17h00 La Ngà

814390

07h00 11h30 17h00 Phú Cường

814470

07h00 11h30 Nghỉ Tân Phú

814600

07h00 11h30 7h00-11h30 18h30 13h30-17h00 Phú Lâm

814830

07h00 11h30 T7: 08h00-12h00Nghỉ CN 16h30 Phú Bình

814850

07h00 17h00 Phú Lập

814790

07h00 11h30 T7: 08h00-12h00Nghỉ CN 16h30 Long Khánh

813200

06h30 20h00 Sáng: 07h00-11h00Chiều: 13h00-17h00 Xuân Tân

813560

07h00 11h00 Nghỉ CN 17h00 Xuân Lộc

813900

06h30 18h00 Sáng: 07h00- 11h00Chiều: 13H00 – 17h00 Xuân Hưng

813940

07h00 11h30 Nghỉ CN 17h00 Xuân Trường 2

813970

07h00 11h00 Nghỉ CN 17h00 Bảo Hòa

814080

07h00 11h30 Nghỉ CN 17h00 Xuân Bắc

814040

07h00 11h30 Nghỉ CN 17h00 Xuân Tâm

813920

07h00 11h30 Nghỉ CN 17h00 Cẩm Mỹ

816100

07h00 17h00 07h00 – 11h00 Sông Ray

816130

07h00 17h00 07h00 – 11h00 Bảo Bình

816110

07h00 11h00 T7: 07h00-11h00Nghỉ CN

Bưu điện Đồng Nai có làm việc Thứ 7, Chủ Nhật không

Có nhiều bưu cục thuộc tỉnh Đồng Nai làm việc Thứ 7. Hầu hết bưu cục nghỉ giao dịch vào Chủ Nhật.

Bạn có thể xem trong bảng giờ làm việc ở trên để biết thông tin chi tiết.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button