Sức khỏe

Giá thuốc tân dược vần D mới nhất

Giá thuốc tân dược (thuốc tây) theo đăng ký của nhà nhập khẩu với Cục Quản lý Dược Việt Nam.

Giá thuốc tân dược theo đăng ký của doanh nghiệp nhập khẩu với Cục Quản lý Dược Việt Nam:

Tên Thuốc

Tên hoạt chất Nồng độ – Hàm lượng SĐK Quy cách Đơn vị tính Gía bán buôn dự kiến (vnd) Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp kê khai Ngày KK/KKL

Daflon

Daflon (L) tab 500mg

Daigaku

Daigaku

Daigaku 15ml

Daivobet tuyp 15g

Daivonex (xuÊt x­ëng bëi: Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S – §an M¹ch)

Daivonex tuyp 30g

Daktarin Oral gel 10 mg

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C

Dalacin C Inj

DALACIN C CAP 300MG 16’S

Dalacin Inj 600 mg 4 ml

Dalacin T

Dalacin T

Dalacin T

Dapa-tabs

Dapa-tabs 2,5 mg

Daytrix

Daytrix

Deanxit

Deanxit viên nén

Debridat

Debridat

Debridat

Debridat

Debridat

Debridat Tab 100 mg

Deca-Durabolin

Deca-Durabolin

Deca-Durabolin inj 50 mg

Decaquinon

Decaquinon viên nén 10 mg

Depakine

Depakine

Depakine chrono

Depakine Syrup

Depersolon inj 30 mg

Depersolon Injection

Depo-Medrol

Depo-Medrol

Depo-Medrol

Derlaxim

Dermovate 15g cre 0.05%

Dermovate cream

Desferal

Desferal

Desferal

Desferal 500mg

Dextrose Injection 5%

Dextrose Injection 5%

Diamicron MR

Diamicron MR tab 30mg

Diamicron tab 80mg

Diane

Diane-35

Diane-35

Dianeal low cal (2.5meq/l)

Dianeal low cal (2.5meq/l)

Dianeal low cal (2.5meq/l)

Dianeal low cal (2.5meq/l)

Dianeal low cal (2.5meq/l)

Dianeal low cal (2.5meq/l)

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

Diapro

Differin (N) gel 0.1% 15 g

Differin (N) gel 0.1% 30 g

Differin Gel 0,1%

Diflucan

Diflucan

Diflucan

Digoxin 0,25mg

Dilatrend

Dilatrend

Dilatrend

Dilatrend 12,5 mg

Dilatrend 25 mg

Dilatrend 6,25 mg

Diovan 160

Diovan 160

Diovan 160mg

Diovan 80

Diovan 80

Diovan 80mg

Diphereline

Diprivan

Diprivan (C¬ së ®ãng gãi: AstraZeneca UK Ltd, ®/c: Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire S

Disgren

Disgren

Docetere 20

Docetere 80

Dolargan

Doutrav

Doxorubicin Ebewe

Doxorubicin Ebewe

Doxorubicin Ebewe

Doxorubicin Ebewe

Drosperin

Drosperin

Drosperin

Drosperin

Drosperin B/28

DT vax

DTvax

Dtvax

Duotrav

Duotrav

Duphalac

Duphaston

Durabolin

Durabolin

Durabolin amp 25mg/ml

Duratocin dd tiêm IV 100mcg/ml

Duxil

Duxil

Duxil

Dysport

Purified micronized flavonoic 500mg VN-3072-07 Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên viên 2,725 Les Laboratoires Servier Industrie Công ty CP DL TW2 29/9/2009 Purified micronized flavonic hộp x 60 viên viên 2,539 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 Naphazolin; Chlorpheniramin… VN-8046-03 lọ 29,925 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008 VN-8883-09 Hộp 1lọ 15ml lọ 32,025 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009 Naphazoline, chloramphenicol maleate, kẽm sulfat, acid aminocaproic Hộp x 1 lọ lọ 29,925 Santen Vimedimex 2 calcipotriol, betamethasone dipropionate hộp x 1 tub tuýp 220,200 Leo Pharma Asia Pte Ltd, Zuellig Pharma Pte.Ltd-Singapore Công ty CP DL TW2 Calcipotriol 50mcg/g VN-1074-06 tuýp 231,300 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008 Calcipotriol hộp x 1 tub tuýp 231,300 Leo Pharma Asia Pte Ltd, Zuellig Pharma Pte.Ltd-Singapore Công ty CP DL TW2 Miconazole Hộp x 1 tub tuýp 38,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 Clindamycin phosphate 600mg/4ml VN-4551-07 ống 104,801 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008 Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-1959-06 2 vỉ * 8 viên viên 11,270 Pfizer PGM -Pháp Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin phosphate 600mg/4ml VN-4551-07 ống 104,801 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008 Clindamycin Hydrochloride 300mg Clindamycin VN-1959-06 2 vỉ * 8 viên viên 11,270 Pfizer PGM -Pháp Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin 150mg/ml VN-9357-05 ống 49,140 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin HCl 300mg Clindamycin VN-7784-09 viên 11,270 Pfizer PGM Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin 150mg/ml VN-9357-05 ống 49,140 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin HCl 300mg Clindamycin VN-7784-09 viên 11,270 Pfizer PGM Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin Hydrochloride 300mg VN-1959-06 Hộp 2 vỉ x8 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên viên 11,270 Sanico N.V. Công ty DPTW 2 23/3/2009 Clindamycin HCl 300mg VN-10464-10 1 ống 2ml/ hộp ống 49,140 Pfizer Manufacturing Belgium NV Công ty CP DL TW2 15/7/2009 Clindamycin HCl 300mg VN-18404-14 2 vỉ * 8 viên viên 11,273 Pfizer PGM- Pháp Công ty CP DL TW2 15/7/2009 Clindamycin 600 mg/ 4 ml VN-16855-13 hộp x 1 lọ Ống 104,801 Pfizer Manufacturing Belgium NV – Bỉ Công ty CP DL TW2 Clindamycin phosphate 1% Clindamycin VN-7785-09 1 chai/ hộp chai 118,800 Pharmacia & UpJohn Company Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin phosphate 1% Clindamycin VN-7785-09 1 chai/ hộp chai 118,800 Pharmacia & UpJohn Company Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Clindamycin phosphate 1% VN-2446-06 Hộp 1 lọ 30ml lọ 118,800 Pfizer Manufacturing Belgium NV Công ty DPTW 2 23/3/2009 Indapamide 2,5mg VN-3686-07 Hộp 3 vỉ x 30 viên viên 1,256 Vimedimex 2 19/3/2008 Indapamide Hộp x 90 viên viên 1,349 TRB Vimedimex 2 Ceftriaxone natri Ceftriaxone 1g VN-5610-08 lọ 81,574 Industria Terapeutica Splendore (I.N.T.E.S.) Công ty dược – TBYT Đà Nẵng 19/9/2008 Ceftriaxone 1g VN-0432-06 lọ 72,000 Industria Terapeutica Splendore (I.N.T.E.S.) Công ty dược – TBYT Đà Nẵng 19/9/2008 Flupentixol 0,5mg VN-7850-03 viên 2,060 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008 Flupentixol, melitracen Hộp x 5 vỉ x 10 viên viên 2,060 Lundbeck Vimedimex 2 Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 chai 33,800 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Trimebutine 100mg VN-0547-06 viên 2,690 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008 Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 chai 33,800 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Trimebutine 100mg VN-0547-06 viên 2,690 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008 Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 Hộp 1 chai 125ml chai 33,800 Farmea Công ty DPTW 2 23/3/2009 Trimebutine hộp x 30 viên Viên 2,690 Công ty CP DL TW2 Nandrolone decanoate 50mg/ml VN-3704-07 ống 63,774 N.V. Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008 Nandrolone decanoate 50mg/ml VN-3704-07 ống 63,774 N.V. Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008 Nandrolone decanoate hộp x 1 ống ống 63,774 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2 Ubidecarennone 10mg VN-9548-05 hộp 932,747 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008 Ubidecarenone Hộp x 25 vỉ x 10 viên viên 19,235 Eisai Vimedimex 2 Sodium Valproate 200mg/ml VN-9728-05 Hộp 76,140 Sanofi – Synthelabo Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008 Natri Valproate 200mg VN-5087-07 Hộp 90,180 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008 Natri Valproate; Valproic acid t­¬ng ®­¬ng 500mg natri valproate VN-4095-07 Hộp 190,080 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008 Natri Valproate 57,64mg/ml VN-7828-09 Hộp 95,580 Sanofi Winthrop Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008 mazipredone Hộp x 50 ống ống 13,860 Công ty CPDP Bến Tre 15/1/2009 Mezipredon 30mg/ml VN-8751-04 ống 13,860 Gedeon Richter Ltd. Công ty CP DP Bến Tre 5/1/2009 Methylprednisolone 40mg/ml VN-10301-05 lọ 34,670 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Methylprednisolone 40mg/ml VN-10301-05 lọ 34,670 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Methylprednisolone 40mg/ml VN-11978-11 Hộp 1 lọ lọ 34,670 Pfizer Manufacturing Belgium NV Công ty DPTW 2 23/3/2009 Cefuroxim Axetil 250mg VN-4466-07 Hộp 2 vỉ x 6 viên hộp 65,546 Vimedimex 2 29/5/2008 Clobetasone propionate hộp x 1 tub tuýp 40,090 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2 Clobetasol Propionate 0,05% VN-7890-03 Hộp 1 tuýp 15 g tuýp 42,812 Glaxo Operation UK Limited Công ty CP DL TW2 10/2/2010 Desferrioxamine methane sulfonate 500mg VN-4541-07 lọ 126,532 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008 Desferrioxamine methane sulfonate 500mg VN-4541-07 lọ 126,532 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008 Desferrioxamine methane sulfonate 500mg VN-4541-07 Hộp 10 lọ 500mg lọ 132,874 Novartis Pharma AG Vimedimex 2 28/9/2009 Desferrioxamine methane sulfonate Hộp x 10 lọ lọ 126,532 Novatis Vimedimex 2 Dextrose 50mg/ ml VN-7385-08 Thùng 20 chai 500ml túi 20,000 Vimedimex 2 3/12/2008 Dextrose 50mg/ ml VN-7385-08 Thùng 20 chai 500ml TúI 19,500 Vimedimex 2 3/12/2008 Gliclazide 30mg VN-0465-06 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 30 viên viên 2,394 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009 Gliclazide hộp x 60 viên viên 2,230 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 Gliclazide hộp x 60 viên viên 2,230 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 Cyproterone acetate, ethylestradiol hộp x 21 viên viên 4,455 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2 Cyproterone Acetate, Ethinylestradiol VN-3228-07 viên 4,455 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008 Cyproterone Acetate, Ethinylestradiol VN-3228-07 Hộp 1 vỉ x 21 viên viên 4,767 PT Schering Indonesia Công ty CP DL TW2 4/12/2009 Dextrose, natri chlorid, Natri lactat, Calci clorid, Magnesium Clorid 1.5%-5l túi 158,918 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011 Dextrose, Natri chlorid, Natri lactat, Calci clorid, Magnesium Clorid 2.5%-5l túi 158,918 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011 Dextrose, Natri chlorid, Natri lactat, Calci clorid, Magnesium Clorid 1.5%-2l túi 69,300 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011 Dextrose, Natri chlorid, Natri lactat, Calci clorid, Magnesium Clorid 2.5%-2l túi 69,300 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011 Dextrose, Natri chlorid, Natri lactat, Calci clorid, Magnesium Clorid 4.25%-2l túi 69,300 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011 Dextrose, Natri chlorid, Natri lactat, Calci clorid, Magnesium Clorid 2.5%-2.5l túi 87,999 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011 Dextrose; Natri Chlorid; Natri Lactate; Calci Chlorid, Magne Chlorid . VN-9918-05 Túi nhựa 2l; 2,5l; 5l túi 63,000 Vimedimex 2 3/12/2008 Dextrose; Natri Chlorid; Natri Lactate; Calci Chlorid, Magne Chlorid . VN-9918-05 Túi nhựa 2l; 2,5l; 5l túi 144,470 Vimedimex 2 3/12/2008 Gliclazide 80 mg VN-7197-02 Hộp 1 chai 100 viên hộp 45,247 Vimedimex 2 29/4/2008 Adapalene hộp x 1 tub tuýp 70,500 Laboratoiries Galderma- France Công ty CP DL TW2 Adapalene hộp x 1 tub tuýp 121,800 Laboratoiries Galderma- France Công ty CP DL TW2 Adapalene 0,1% VN-3069-07 tuýp 121,800 Laboratoires Galderma Công ty dược liệu TW 2 1-Sep-08 Fluconazole 150mg VN-1958-06 viên 160,600 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Fluconazole 150mg VN-1958-06 viên 160,600 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009 Fluconazole 150mg VN-10298-05 Hộp 1 vỉ 1 viên viên 160,600 Pfizer PGM- Pháp Công ty DPTW 2 23/3/2009 0,25mg VN-8702-09 Hộp 1 lọ 50 viên viên 585 Gedeon Richter Plc. Công ty dược – VTYT Bến Tre 5/8/2009 Carvedilol 6,25mg VN-0344-06 viên 4,358 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008 Carvedilol 12,5mg VN-0346-06 viên 5,429 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008 Carvedilol 25mg VN-0345-06 viên 7,053 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008 Carvedilol Hộp x 3 vỉ x 10 viên viên 5,429 Roche Vimedimex 2 Carvedilol Hộp x 3 vỉ x 10 viên viên 7,053 Roche Vimedimex 2 Carvedilol Hộp x 3 vỉ x 10 viên viên 4,358 Roche Vimedimex 2 Valsartan 160mg VN-7768-09 viên 19,927 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008 Valsartan 160mg VN-7768-09 viên 19,927 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008 Valsartan Hộp x 2 vỉ x 14 viên viên 19,927 Novatis Vimedimex 2 Valsartan 80mg/ viªn VN-7770-09 viên 14,515 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008 Valsartan 80mg/ viªn VN-7770-09 viên 14,515 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008 Valsartan Hộp x 2 vỉ x 14 viên viên 14,515 Novatis Vimedimex 2 Triptorelin 0,1mg VN-9924-05 lọ 115,000 Beaufour Ipsen International Vimedimex 2 31/7/2008 Propofol 10mg/ml VN-15720-12 Hộp chữa 5 ống x 20 ml ống 124,387 Corden Pharma S.P.A Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008 Propofol 10mg/ml VN-9937-10 Hộp 1 chai 30 viên ống 778,800 AstraZeneca AB., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008 Triflusal 300mg VN-2392-06 viên 5,875 Laboratoires Fournier S.A. Công ty dược liệu TW 2 27-Jun-08 Triflusal 300mg VN-2392-06 viên Laboratoires Fournier S.A. Công ty dược liệu TW 2 27-Jun-08 Docetaxel 20mg/0,5ml VN-1307-06 Hộp 1 lọ 0,5ml lọ 1,633,166 Vimedimex 2 21/5/2008 Docetaxel 80mg/2ml VN-1308-06 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 5,599,586 Vimedimex 2 21/5/2008 Pethidine 100mg/2ml VN-9724-05 ống 15,225 Sanofi – Synthelabo Công ty DPTW 3 1/8/2008 Travoprost, Timolo 2.5ml lọ 320,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009 Doxorubicin HCl 10mg/5ml lọ 115,432 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010 Doxorubicin HCl 50mg/25ml lọ 550,830 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010 Doxorubicine Hydrochloride 2mg/ml VN-3971-07 lọ 109,935 Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008 Doxorubicine Hydrochloride 2mg/ml VN-3971-07 Hộp 1 lọ 25ml lọ 521,640 Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14-Aug-08 Drosperin, Ethinylestradiol Mçi viªn chøa Drosperin 3mg, Ethinylestradiol 0,03mg VN-7302-08 viên 3,432 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008 Drosperin, Ethinylestradiol Mçi viªn chøa Drosperin 3mg, Ethinylestradiol 0,03mg VN-7302-08 viên 3,432 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008 Drospirenone, Ethinyl estradiol . VN1-030-07 Hộp 28 viên VIÊN 3,204 Vimedimex 2 3/10/2008 Drospirenone, Ethinyl estradiol . VN1-030-07 Hộp 28 viên VIÊN 3,204 Vimedimex 2 25/8/2008 Drospirenone, ethinyl estradiol Hộp x 28 viên 3,432 Gynocare Vimedimex 2 Absorbed diphtheria and tetanus vaccine Hộp x 10 lọ Lọ 378,000 Cty CP Dược Mỹ phẩm May 15/2/2009 Vaccin thương hàn hộp 435,750 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010 Adsorbed diphtheria and tetanus vaccine Hộp x 10 lọ Lọ 367,500 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009 Travoprost, Timolol Travoprost 40mcg/ml, Timolol 5mg/ml VN-5725-08 lọ 296,471 S.A. Alcon Couvreur N.V Công ty dược liệu TW 2 20/4/2009 Travoprost, Timolol Travoprost 40mcg/ml, Timolol 5mg/ml VN-5725-08 lọ 311,115 S.A. Alcon Couvreur N.V Công ty dược liệu TW 2 20/4/2009 Lactulose 10g/15ml VN-1535-06 gói 4,248 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008 Dydrogestrone 10mg VN-1536-06 viên 6,370 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008 Nandrolone phenylpropionate 25mg/ml VN-5686-08 ống 26,030 N.V. Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008 Nandrolone phenylpropionate 25mg/ml VN-5686-08 ống 26,030 N.V. Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008 Nandrolone phenylpropionate hộp x 1 ống ống 26,030 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2 Carbetocin Hộp x 5 ống «nga 361,965 Ferring Vimedimex 2 Raubasin, Almitrin bismesylat viên 3,987 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 22/6/2010 Raubasin; Almitrin Bismesylat VN-3833-07 Hộp 3vỉ x 10viên hoặc 2 vỉ x 15viên viên 3,684 Servier (Tianjin) Pharmaceutical Co., Ltd. Công ty CP DL TW2 29/9/2009 Raubasin, almitrin bismesylat hộp x 30 viên viên 3,417 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 Clostridium botilinum type A 500IU VN-8058-04 lọ 6,373,000 Beaufour Ipsen International Vimedimex 2 31/7/2008

Giá thuốc trên là giá bán buôn đăng ký, giá bán lẻ ở quầy thuốc, nhà thuốc có thể khác.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button