Cần biết

Giá bộ sách giáo khoa cấp 3 chuẩn năm học 2017 – 2018

Bộ sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, lớp 12 gồm những cuốn nào. Giá bán bộ sách chuẩn do NXB Giáo dục quy định bao nhiêu tiền…

Sau đây là giá bán từng cuốn sách và cả bộ sách giáo khoa cấp 3, quý phụ huynh có thể tham khảo.

Giá bán bộ sách giáo khoa lớp 10 chuẩn năm học 2016-2017

– Sách CB

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 10 / 1 8,500 Ngữ văn 10 / 2 7,800 Đại số 10 8,400 Hình học 10 5,500 Lịch sử 10 12,000 Địa lý 10 12,300 Giáo dục công dân 10 5,900 Công nghệ 10 13,800 Tin học 10 8,500 Sinh học 10 10,000 Vật lý 10 13,400 Hoá học 10 12,800 Tiếng anh 10 13,700 Cộng 132,600

NC

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 10 / 1 8,500 Ngữ văn 10 / 2 7,800 Đại số 10 NC 11,000 Hình học 10 NC 6,600 Lịch sử 10 12,000 Địa lý 10 12,300 Giáo dục công dân 10 5,900 Công nghệ 10 13,800 Tin học 10 8,500 Sinh học 10 NC 12,000 Vật lý 10 NC 18,700 Hoá học 10 NC 15,800 Tiếng anh 10 13,700 Cộng 146,600

Giá bán bộ sách giáo khoa lớp 11 chuẩn năm học 2016-2017

Sách cơ bản

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 11 / 1 10,300 Ngữ văn 11 / 2 6,700 Đại số và giải thích 11 9,300 Hình học 11 6,900 Lịch sử 11 9,400 Địa lý 11 8,900 Giáo dục công dân 11 5,900 Công nghệ 11 12,300 Tin học 11 7,200 Sinh học 11 13,800 Vật lý 11 13,500 Hoá học 11 16,200 Tiếng anh 11 14,100 Cộng 134,500

NC

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tn hng Gi bìa Ngữ văn 11/1 CB 10,300 Ngữ văn 11/2 CB 6,700 Lịch sử 11 CB 9,400 Địa lý 11 CB 8,900 Giải tích 11 NC 11,000 Hình học 11 NC 6,600 Vật lý 11 NC 16,600 Hĩa học 11 NC 19,000 Sinh học 11 NC 13,700 Tiếng anh 11 CB 14,100 GDCD 11 5,900 Cơng nghệ 11 12,300 Tin học 11 7,200 Cộng 141,700

Giá bán bộ sách giáo khoa lớp 12 chuẩn năm học 2016-2017

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 12/1 10,600 Ngữ văn 12/2 10,200 Giải tích 12 7,800 Hình học 12 5,900 Lịch sử 12 12,800 Địa lý 12 14,800 Giáo dục công dân 12 6,000 Công nghệ 12 9,200 Tin học 12 6,800 Sinh học 12 16,000 Vật lý 12 13,400 Hoá học 12 15,200 Tiếng anh 12 14,500 CỘNG 143,200

NC

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tn hng Gi bìa Ngữ văn 12/1 CB 10,600 Ngữ văn 12/2 CB 10,200 Lịch sử 12 CB 12,800 Địa lý 12 CB 14,800 Giải tích 12 NC 10,800 Hình học 12 NC 6,900 Vật lý 12 NC 18,500 Hĩa học 12 NC 19,400 Sinh học 12 NC 19,400 Tiếng anh 12 CB 14,500 GDCD 12 6,000 Cơng nghệ 12 9,200 Tin học 12 6,800 Cộng 159,900

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button