Cần biết

Giá bộ sách giáo khoa cấp 2 chuẩn năm học 2017-2018

Bộ sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 chuẩn gồm những cuốn nào. Giá bán bộ sách chuẩn này bao nhiêu tiền/ bộ…

Sách giáo khoa cấp 2

Sách giáo khoa cấp 2

Sau đây là giá bán từng bộ sách được in trên bìa do NXB Giáo dục phát hành. Quý bạn đọc có thể tham khảo.

Giá bán bộ sách giao khoa chuẩn lớp 6 bao nhiêu tiền?

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 6/1 8,500 Ngữ văn 6/2 8,500 Toán 6/1 6,400 Toán 6/2 5,000 Lịch sử 6 4,400 Địa lý 6 6,700 Sinh học 6 13,200 Giáo dục công dân 6 3,300 Âm nhạc – mỹ thuật 6 11,000 Công nghệ 6 10,200 Vật lý 6 6,000 Tiếng anh 6 14,500 BT Tốn 6/1 10,800 BT Tốn 6/2 8,000 BT Vật Lý 6 6,300 BT Ngữ Văn 6/1 7,400 BT Ngữ Văn 6/2 8,300 BT Tiếng Anh 6 12,400 CỘNG 150,900

Giá bán bộ sách giáo khoa chuẩn lớp 7 bao nhiêu tiền

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tên Sách Giá Bìa Ngữ Văn 7/1 9,800 Ngữ Văn 7/2 7,800 Toán 7/1 7,200 Toán 7/2 5,000 Lịch Sử 7 9,600 Địa Lí 7 14,000 Sinh Học 7 14,900 Giáo Dục C.Dân 7 3,400 Âm Nhạc Mỹ Thuật 7 11,600 Công Nghệ 7 11,800 Vật Lí 7 5,500 Tiếng Anh 7 13,900 BT Tốn 7/1 12,600 BT Tốn 7/2 8,000 BT Vật Lý 7 6,100 BT Ngữ Văn 7/1 10,200 BT Ngữ Văn 7/2 8,500 BT Tiếng Anh 10,500 Cộng 170,400

Giá bán bộ sách giáo khoa chuẩn lớp 8 bao nhiêu tiền

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 8/1 8,500 Ngữ văn 8/2 7,800 Toán 8/1 6,800 Toán 8/2 6,800 Lịch sử 8 9,400 Địa lý 8 11,600 Sinh học 8 15,500 Giáo dục công dân 8 3,400 Am nhạc mỹ thuật 8 11,600 Công nghệ 8 14,800 Vật lý 8 6,400 Hóa học 8 9,600 Tiếng anh 8 12,000 BT Toán 8/1 13,100 BT Toán 8/2 12,600 BT Vật Lý 8 6,500 BT Hóa học 8 11,200 BT Ngữ Văn 8/1 9,400 BT Ngữ Văn 8/2 9,200 BT Tiếng Anh 8 9,900 Cộng 196,100
Giá bán bộ sách giáo khoa chuẩn lớp 9 bao nhiêu tiền
Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tên Sách Giá Bìa Ngữ văn 9/1 11,100 Ngữ văn 9/2 10,000 Toán 9/1 6,500 Toán 9/2 6,900 Lịch sử 9 11,000 Địa lý 9 11,500 Giáo dục công dân 9 3,700 Sinh học 9 14,200 Vật lý 9 9,900 Hóa học 9 12,600 Am nhạc mỹ thuật 9 8,800 Tiếng anh 9 8,300 Công nghệ điện 9 4,400 BT Toán9/1 13,900 BT Toán 9/2 13,300 BT Vật Lý 9 8,200 BT Hóa học 9 11,000 BT Ngữ Văn 9/1 9,600 BT Ngữ Văn 9/2 8,700 BT Tiếng Anh 9 9,600 Cộng 193,200

Ghi chú: Giá bán trên là giá in trên bìa sách. Liên hệ với các đơn vị bán sách để có giá tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button