Cần biết

Giá bộ sách giáo khoa cấp 1 chuẩn năm học 2017-2018

Sách giáo khoa chuẩn lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 do NXB Giáo dục ấn hành năm học 2016-2017 gồm những cuốn nào, giá bán có đắt không…

Sách tham khảo cấp 1

Sách tham khảo cấp 1

Công việc đầu tiên của năm học mới là chuẩn bị cho con một bộ sách giáo khoa mới, đầy đủ các cuốn theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Sau đây là danh mục các cuốn sách và giá bán in trên bìa sách, quý phụ huynh có thể tham khảo.

Bảng giá bộ sách giáo khoa lớp 1 chuẩn năm học 2016-2017

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tên Sách Giá Bìa Tiếng Việt 1/1 12,500 Tiếng Việt 1/2 12,500 Toán 1 10,800 Tập Viết 1/1 2,900 Tập Viết 1/2 2,900 Tập Bài Hát 1 3,800 Tự Nhiên & Xã Hội 1 5,900 Vở Tập Vẽ 1 5,400 Vở Tự nhiên XH 1 3,500 Vở Đạo Đức 1 4,500 Vở bài tập Toán 1/1 5,800 Vở bài tập Toán 1/2 6,000 Vở bài tập T.Việt 1/1 6,300 Vở bài tập T.Việt 1/2 6,000 CỘNG 88,800

Bảng giá bộ sách giáo khoa lớp 2 chuẩn năm học 2016-2017

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tên Sách Giá Bìa Tiếng Việt 2/1 11,800 Tiếng Việt 2/2 11,200 Toán 2 10,800 Tập Viết 2/1 2,900 Tập Viết 2/2 2,900 Tập Bài Hát 2 3,800 Tự Nhiên & Xã Hội 2 5,700 Vở Tập Vẽ 2 5,400 Vở Tự nhiên & XH 2 3,500 Vở Đạo Đức 2 4,500 Vở bài tập Toán 2/1 7,600 Vở bài tập Toán 2/2 7,600 Vở bài tập T.Việt 2/1 6,500 Vở bài tập T.Việt 2/2 6,000 CỘNG 90,200

Bảng giá bộ sách giáo khoa lớp 3 chuẩn năm học 2016-2017

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tên Sách Giá Bìa Tiếng Việt 3/1 11,500 Tiếng Việt 3/2 11,000 Toán 3 10,800 Tập Viết 3/1 2,900 Tập Viết 3/2 2,900 Tập Bài Hát 3 3,800 Tự Nhiên & Xã Hội 3 9,900 Vở Tập Vẽ 3 5,400 Vở Tự nhiên & XH 3 7,500 Vở Đạo Đức 3 4,500 Vở bài tập Toán 3/1 7,600 Vở bài tập Toán 3/2 7,600 Vở bài tập T.Việt 3/1 7,300 Vở bài tập T.Việt 3/2 6,500 CỘNG 99,200
Bảng giá bộ sách giáo khoa lớp 4 chuẩn năm học 2016-2017
Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tên Sách Giá Bìa Tiếng Việt 4/1 13,200 Tiếng Việt 4/2 12,600 Toán 4 10,900 Khoa học 4 10,500 Lịch sử & địa lí 4 11,600 Đạo đức 4 3,800 Am nhạc 4 3,700 Kĩ thuật 4 4,900 Mĩ thuật 4 6,500 Vở tập vẽ 4 6,700 Vở bt khoa học 4 6,500 Vở bt lịch sử 4 4,000 Vở bt địa lí 4 5,000 Vở đạo đức 4 4,500 Thực hành KT 4 4,800 Vở bài tập toán 4/1 7,000 Vở bài tập toán 4/2 8,600 Vở bt tiếng việt 4/1 9,800 Vở bt tiếng việt 4/2 8,600 CỘNG 143,200
Bảng giá bộ sách giáo khoa lớp 5 chuẩn năm học 2016-2017
Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cộng

Tên Sách Giá Bìa Tiếng Việt 5/1 13,000 Tiếng Việt 5/2 12,700 Toán 5 10,700 Đạo Đức 5 3,800 Am Nhạc 5 4,000 Kĩ Thuật 5 4,900 Mĩ Thuật 5 8,200 Khoa Học 5 11,000 Lịch Sử & Địa Lí 5 10,000 Vở tập vẽ 5 6,700 Vở Đạo Đức 5 4,000 Vở Khoa học 5 8,000 Thực Hành KT 5 4,800 Vở BT Tiếng Việt 5/1 9,600 Vở BT Tiếng Việt 5/2 8,200 Vở BT Toán 5/1 8,200 Vở BT Toán 5/2 9,600 Vở Lịch Sử 5 4,500 Vở Địa Lí 5 4,500 146,400

Lưu ý: Đây là giá bìa của từng cuốn sách giáo khoa. Liên hệ với các cửa hàng sách, thiết bị giáo dục, trường học để có giá tốt và chính xác nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button