Cần biết

Địa chỉ Đại sứ Quán Việt Nam ở các nước châu Á

Địa chỉ, số điện thoại của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam ở các nước.

Sau đây là địa chỉ, số điện thoại, email của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự, lãnh sự của Việt Nam tại một số nước

1. BRUNEI

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây

Địa chỉ: No.9, Simpang 148-3, Jalan Telanai; BA2312, Mukim Kinlanas, Bandar Seri Begawan; Negara Brunei Darussalam.

Điện thoại: +673-2651580/2601587/2651586

Fax: +673-2651574

Email: vnemb brunei@mofa.gov.vn; vnembassy@yahoo.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 1 giờ

2. Tại Cambodia

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

Địa chỉ: 440 Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: +855-23-726.274

Fax: +855-23-726.495

Email: ttcpc@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +- 0

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Cam-pu-chia)

Địa chỉ: Road No 3, Sangkat Svay Por, Battambang Province – Kingdom of Cambodia.

Điện thoại: +855-53-6888867

Fax: +855-53-6888866

Email: battambang.kh@mofa.gov.vn. Hoặc consul.battambang@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc Vin (Cam-pu-chia)

Địa chỉ: 310, Ekareach Street, Mittapheap District, Sihanouk Province, Cambodia.

Điện thoại: +855-34-933.466

Fax: 855-34-933 669

Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn; tlsqsiha@camintel.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ

3. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

3. Tại Mông Cổ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

Địa chỉ: Enkhtaivny Urgun Chuluu 47 – C.P.O Box 670 Ulaanbaator.

Điện thoại: +976-11-458917

Fax: +976-11-458923

Email: vinaemba@magicnet.mn

Giờ địa phương so với Việt Nam: + 1 giờ

(Nguồn: Bộ Ngoại giao)

4. Tại Indonesia

1. Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a

Địa chỉ: Jl. Teuku Umar, No 25, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia.

Điện thoại: 62-21-3100358/ 62-81-1161025

Fax: 62-21-3149615

Email: jakarta@mofa.gov.vn

Website: ww.vietnamembassy-indonesia.org

Giờ địa phương so với Việt Nam: + 0 giờ

5. Malaysia

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a

Địa chỉ: No. 4 Persiaran Stonor, Kuala Lumpur 50450.

Điện thoại: 60-3-21484858/21484534/21484036/21641909

Fax: 60-3-21483270/21636334

Email: vnemb-my@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với Việt Nam: +1 giờ

6. Philipine

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin:

Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo St, Malate, Manila, Philippines

Điện thoại: +63-2-5216843

Fax: +63-2-5260472

Email: vnemb.ph@mofa.gov.vn/ vnembph@yahoo.com

Giờ địa phương so với Việt Nam: +1giờ

7. Thổ Nhĩ Kỳ

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ:

Địa chỉ: Koza Sokak.No 109, G.O.P.Cankaya, Ankara, Turkey

Điện thoại: +90-312-4468049/4480185; +90-312-4465623

Fax: +90-312-4465623

Email: dsqvnturkey@yahoo.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -4 giờ; Mùa đông: -5 giờ

8. Tại Trung Quốc

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc:

Địa chỉ: No 32 Guanghua Rd, Chaoyang Dist, Beijing, PC:100600

Điện thoại: +86-10-65321155

Fax: +86-10-65325720

Email: suquanbk@yahoo.com

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc):

Địa chỉ: Room 507, Hong Ta Mansion, No 155, Beijing Road, Kunming, China.

Điện thoại: 86-871-3522669; +868713515889

Fax: 86-871-3516667

Email: tlsqcm@yahoo.com

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc):

Địa chỉ: 15/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong

Điện thoại: +852-2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398

Fax: +852-2591-4524

Email: tlsqhk@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamconsulate-hongkong.org

4. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc):

Địa chỉ: 27th floor Yahang Wealth Center, No55, Jinhu Road, Nanning, China

Điện thoại: +86-771-5510560

Fax: +86-771-5534738

Email: tlsqvn.@rediffmail.com hoặc consul.namninh@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1giờ

5. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc):

Địa chỉ: 2F, B Building, Hotel Landmark Canton, Haizhu Square, Guangzhou, 510115

Điện thoại: 83305911, 83305910

Fax: 83305915

Email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với Việt Nam: +1 giờ

6. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Địa chỉ: 3F, Huachen financial mansion. No 900, Pudong Ave, Shanghai. Postcode: 200135

Điện thoại: +86-21-68555871 / 68555872/13472652588

Fax: +86-21-68555873

Email: tlsqvn.th@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ

7. Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Địa chỉ: 2-3Fl., No-65 Sung Chiang Rd., Taipei, Taiwan

Điện thoại: 886-2-25266626/988193929

Fax: 886-2-236 2704

Email: vietnamembassy@rogers.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa Hè: -11 ; Mùa Đông: -12

9. Ấn Độ

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ:

Địa chỉ: 20 Kautilya Marg, Chanakyapury, New Delhi – 110 021

Điện thoại: 2687.9852 (+ Ext); 2687.9852 (+20) (Lãnh sự quán);

Fax: 2687.9856 (Chancery); 2687.9869 (Lãnh sự quán);

Email: ebsvnin@yahoo.com.vn

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ):

Địa chỉ: B-306, Oberoi Chambers, New Link Road, Andheri (W) Mumbai 400053

Điện thoại: (91-22) 26736688/ 6732339

Fax: (91-22) 26736633

Email: tlsq.mumbai@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với Việt Nam: -1 giờ 30 phút

10. Cô Oét

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét:

Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96. P .O.Box: 1232 Dasman, 15463 Kuwait

Điện thoại: +965-25311450/+965-25351593

Fax: +965-25351592

Email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn

Website: www.vietnamembassy-kuwait.org

– Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -4 giờ

11. Iraq

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc

Địa chỉ: Dawoodi Al-Mansour, Baghdad – Iraq

Điện thoại: 00873.762387890

Fax: 00873.762387891

12. CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Thống nhất:

Địa chỉ: Villa 101&102, Street 27, Sector 24, Al Mushrif Area, Abu Dhabi, UAE

Điện thoại: +97124496710

Fax: +97124496730

Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với Việt Nam: -3giờ

13. ISRAEL

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en:

Địa chỉ: 4th floor, Beit Asia No. 4 Weizman street, Tel Aviv, Israel.

Điện thoại: +972-3-6966304/6966311; +972-5-44828688; 773010428

Fax: +972-3-6966243

Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn

Website: http://vietnamembassy-israel.org

14. CA-TA

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta:

Địa chỉ: Villa No. 8 (Near Saha 109 street) West Bay Lagoon, P.O. Box: 23595 Doha, Qatar

Điện thoại: 974-4128480/ 4128993/ 4128366; 4728480 ext.111

Fax: 974-4128370

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com

Website: http://www.vietnamembassy-qatar.org

– Giờ địa phương so với Việt Nam: – 4 giờ

15. TÁT-GI-KI-XTAN và Uzbekistan

Địa chỉ đại sứ quán

1. Đại sứ quán tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Ta-gi-ki-xtan:

Địa chỉ: 100 phố Rashidor, Tashkent, Uzbekistan.

Điện thoại: (988-71) 134 4541, 0393

Fax: (988-71) 135 6493

Email: dsqvntas@rol.uz

16. BĂNG-LA-ĐÉT

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét:

Địa chỉ: Vintage Building, Plot No.07, Road No.104, Gulshan-2, Dhaka 1212, Bangladesh.

Điện thoại: +880-2-8854052/+880-2-8854052/ext:105

Fax: +880-2-8854051

Email: dhaka@mofa.gov.vn; vietnam@citech-bd.com

– Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -1 giờ

17. Hàn Quốc

Địa chỉ đại sứ quán

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc:

Địa chỉ: 28-58, Samcheong-dong, Jongno-ku, Seoul, Korea 110-230.

Điện thoại: +82-2-7392065/+82-116652065

Fax: +82-2-7392064

Email: vndsq@yahoo.com/ dsqvnhq@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với Việt Nam: + 2giờ

18. Lào

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Lào:

Địa chỉ: #85, 23 Singha Road, Vientieane, Lao PDR

Điện thoại: +856-21-451990, 413409

Fax: +856-21-413379

Email: vnemb.lao@mofa.gov.vn

Website: http://www.mofa.gov.vn/vnemb.la

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 0 giờ

2. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào):

Địa chỉ: Số 427-428, Bản That Bô-sôt, huyện Luông-pha-băng, tỉnh Luông-pha-băng, CHDCND Lào.

Điện thoại: +856-071-254745

Fax: +856-071-254746

Email: tlsq-lpb@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xê (Lào):

Địa chỉ: 31 Bản Phà Bạt, thị xã Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào

Điện thoại: +856-031- 0085631. 212827

Fax: +856-031- 0085631 / 214140 / 212058

Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 0 giờ

4. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào):

Địa chỉ: Số 118, Đường Sisavangvong, thị xã Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

Điện thoại: +856-41-251583

Fax: +856-41-212182

Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 0 giờ

19. MI-AN-MA (Mianmar)

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma:

Địa chỉ: 70-72 Thanlwin Road, Bahan Township, Yangon.

Điện thoại: +95-1-511305/+95-1-501992/501993/501994

Fax: +95-1-514897

Email: vnembmyr@cybertech.net.mm

– Giờ địa phương so với Việt Nam: -30 phút.

20. NHẬT BẢN

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản:

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11

Điện thoại: +81-3-34663311/13

Fax: +81-3-34667652/12

Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản:

Địa chỉ: 4th Floor, AQUA HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-08

Điện thoại: +81-922637668/ +81-922637669/+81-8033759789

Fax: +81-922637676

Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca (Nhật Bản):

Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, JAPAN

Điện thoại: +81-72-2216666 ; +81-72-2216603

Fax: +81-72-2246887 ;: +81-72-2216667; +81-72-2216608

Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với Việt Nam: +2 giờ

21. PA-KI-XTAN

Địa chỉ đại sứ quán

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan:

Địa chỉ: House 117, Street 11, Sector E-7, Islamabad

Điện thoại: +92-51-2655785/2655787/ext: 107

Fax: +92-51-2655783

Email: dsqvn.pakistan@yahoo.com

– Giờ địa phương so với Việt Nam: -1 giờ

22. Thái Lan

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan:

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330

Điện thoại: +66-2-515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552

Fax: +66-2-2517203

Email: vnemb.th@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-thailand.org

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Khèn (Thái Lan):

Địa chỉ: 65/6 Chatapadung Road, Muang Ditrict, Khon Kaen 40000

Điện thoại: +66-43-242190/+66-43-336049

Fax: +66-43-241154

Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ

23. Triều Tiên

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên:

Địa chỉ: 7 Munsu Str.Pyongyang

Điện thoại: 00-84-(0)99-274-044 .

Fax: 00-84-(0)99-274-0039

Email: vnembassydprk@mofa.gov.vn

– Ghi chú: Điện thoại Triều Tiên: Đầu số 381xxxx và Di động 191-2500xxx (Code nước: 850 ; Code Bình Nhưỡng: 2)

– Giờ địa phương so với Việt Nam : + 2 giờ

24. Singapore

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Xing-ga-po:

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại: +65-64625938/+65-81636960

Fax: +65-64689863/64625936

Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn; vnemb@singnet.com.sg

– Giờ địa phương so với Việt Nam: + 1giờ

24. A-RẬP XÊ-ÚT

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út:

Địa chỉ: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha Area, Riyadh

Điện thoại: +96614547887

Fax: +96614548844

Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn; vietsa@ymail.com

– Giờ địa phương so với Việt Nam: -4 giờ.

25. HASIMÍT GIOÓC-ĐA-NI

1. Đại sứ Việt Nam tại I-rắc kiêm nhiệm Gioóc-đa-ni:

Địa chỉ: Dawoodi Al-Mansour, Baghdad – Iraq

Điện thoại: 00873.762387890

Fax: 00873.762387891

26. I-RAN

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại I-ran:

Địa chỉ: No.6 East Ordibehesht, Mardani, Akbari str., Peysian str., M.Ardebili, Vali-e-Asr Ave, Tehran – Iran.

Điện thoại: +98-21-22411670/+98-9121596135

Fax: +98-21-22416045

Email: vnemb.ir@mofa.gov.vn

– Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: – 3 giờ 30.

27. XRI LAN-CA

Địa chỉ đại sứ quánViệt Nam tại Xri Lan-ca

Địa chỉ: 30/5, Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka

Điện thoại: +94-11-2696050

Fax: +94-11-2692040

Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -1h30’

28. LI-BĂNG

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng:

Địa chỉ: No 8 Madina El Monawara St.Dokki, Cairo, Egypt.

Điện thoại: (202) 761 7309

Fax: (202) 336 8612

Email: vinaemb@intouch.com

29. A-RẬP XY-RI

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam ở Ai-cập kiêm nhiệm Xi-ri:

Địa chỉ: Số 8 Madina El Monawara St.Dokki, Cairo, Ai Cập.

Điện thoại: (202) 761 7309

Fax: (202) 336 8612

Email: vinaemb@intouch.com

30. CƯ-RƠ-GƯ-DƠ-XTAN

Địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Cư-rơ-gư-dơ-xtan:

Địa chỉ: Rashidov Str.-100, Tashkent, Uzbekistan

Điện thoại: (988-71) 134 4541, 0393

Fax: (988-71) 135 6493

Email: dsqvntas@rol.uz

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button