Cần biết

Biển số xe 81 ở đâu?

Biển 81 thuộc tỉnh Gia Lai. Biển số xe 81 ở các huyện như sau: Thành phố Pleiku: 81-B1 Thị xã An Khê: 81-G1 Thị xã Ayun Pa: 81-M1 Huyện Chư Păh: 81-X1 Huyện Chư Prông: 81-T1 Huyện Chư Sê: 81-P1 Huyện Đắk Đoa: 81-C1 Huyện Đak Pơ: 81-F1 Huyện Đức Cơ: 81-U1 Huyện Ia Grai 81-V1 Huyện Ia Pa: 81-L1 Huyện K’Bang: 81-H1 Huyện Kông Chro: 81-K1 Huyện Krông Pa: 81-N1 Huyện Mang Yang: 81-E1 Huyện Phú Thiện: 81-D1 Huyện Chư Pưh: 81-S1

Biển số xe 81 thuộc tỉnh nào?

Biển số xe 81 thuộc tỉnh Gia Lai.

Biển số xe 81 thuộc tỉnh Gia Lai

Biển số xe 81 thuộc tỉnh Gia Lai

Biển số xe máy 81 cấp cho các huyện như sau:

Thành phố Pleiku: 81-B1

Thị xã An Khê: 81-G1

Thị xã Ayun Pa: 81-M1

Huyện Chư Păh: 81-X1

Huyện Chư Prông: 81-T1

Huyện Chư Sê: 81-P1

Huyện Đắk Đoa: 81-C1

Huyện Đak Pơ: 81-F1

Huyện Đức Cơ: 81-U1

Huyện Ia Grai 81-V1

Huyện Ia Pa: 81-L1

Huyện K’Bang: 81-H1

Huyện Kông Chro: 81-K1

Huyện Krông Pa: 81-N1

Huyện Mang Yang: 81-E1

Huyện Phú Thiện: 81-D1

Biển số xe ô tô 81 như sau: 81A, 81B, 81C, 81D, 81LD.

Xe 81 biển nền trắng, chữ số màu đen là xe cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Gia Lai.

Xe 81 biển nền xanh, chữ số màu trắng là xe cơ quan, tổ chức nhà nước đăng ký trên địa bàn Gia Lai.

Huyện Chư Pưh: 81-S1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button