Cần biết

Biển số xe 36 thuộc tỉnh nào

Biển số xe (bảng số xe) 36 ở tỉnh Thanh Hóa. Biển kiểm soát 36 do Công an Thanh Hóa quản lý và cấp.

Biển số xe 36 ở Thanh Hóa

Biển số xe 36 ở Thanh Hóa

Biển số xe 36 ở đâu

Biển số xe 36 thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Biển số xe máy 36 Thanh Hóa các địa phương như sau:

TP.Thanh Hóa: 36-B

H.Thọ Xuân: 36-D1

H.Thạch Thành: 36-E1

H.Vĩnh Lộc: 36-F1

H.Nga Sơn: 36-G1

H.Quan Hóa: 36-H5

H.Cẩm Thủy: 36-L1

H.Ngọc Lặc: 36-K5

H.Thường Xuân: 36-M1

H.Hà Trung: 36-B3

TX. Bỉm Sơn: 36-F5

H.Nông Cống

Biển số ô tô Thanh Hóa: 36A, 36B, 36C, 36D, 36LD.

Thanh Hóa nằm ở đâu

Thanh Hóa là tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam và là một tỉnh lớn về cả diện tích và dân số, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số trong số các đơn vị hành chính tỉnh trực thuộc nhà nước, cũng là một trong những địa điểm sinh sống đầu tiên của người Việt cổ.

Thanh Hóa bao gồm 1 thành phố trực thuộc tỉnh, 2 thị xã và 24 huyện, với diện tích 11.133,4 km2 và số dân 3,405 triệu người với 7 dân tộc Kinh, Mường, Thái, H’mông, Dao, Thổ, Khơ-mú[3], trong đó có khoảng 355,4 nghìn người sống ở thành thị. Năm 2005 Thanh Hóa 2,16 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm tỷ lệ 58,8% dân số toàn tỉnh, lao động đã qua đào tạo chiếm 27%, trong đó lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 5,4%.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button