Cần biết

Biển số xe 18 thuộc tỉnh nào?

Xe biển số 18 ở tỉnh nào, do ai quản lý là câu hỏi của nhiều người. Câu trả lời đúng là xe có bảng số 18 thuộc tỉnh Nam Định.

Biển số xe 18 thuộc tỉnh Nam Định

Biển số xe 18 thuộc tỉnh Nam Định

Xe biển số 18 thuộc tỉnh nào

Biển số xe 18 do Phòng CSGT công an tỉnh Nam Định cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn khi đăng ký xe ô tô, xe máy.

Biển số xe 18 của Nam Định áp dụng cho xe môtô

Thành phố Nam Định, Huyện Mỹ Lộc: 18B1-xxx.xx

Huyện Vụ Bản: 18C1-xxx.xx

Huyện Ý Yên: 18D1-xxx.xx

Huyện Trực Ninh: 18E1-xxx.xx

Huyện Xuân Trường: 18F1-xxx.xx

Huyện Giao Thủy: 18G1-xxx.xx

Huyện Hải Hậu: 18H1-xxx.xx

Huyện Nam Trực: 18K1-xxx.xx

Huyện Nghĩa Hưng: 18L1-xxx.xx

Biển số xe 18 của tỉnh Nam Định – Biển kiểm soát xe ô tô

Biển số xe 18 áp dụng cho xe ô tô hiện tại

Biển 18A-xxx.xx dành cho xe con từ 7 -9 chỗ trở xuống

Biển 18B-xxx.xx dành cho xe du lịch, xe ca từ 9 chỗ ngồi trở lên.

Biển 18C-xxx.xx dành cho xe tải và bán tải.

Biển 18D-xxx.xx dành cho xe tải van.

Nam Định ở đâu?

Nam Định là một tỉnh lớn với 2 triệu dân nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Theo quy hoạch năm 2008 thì Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button