Cần biết

Biển 97 ở đâu, biển số xe các huyện tỉnh Bắc Cạn

Biển số xe 97-C1, 97-E1, 97-F1, 97-K1, 97-M1, 97-N1… thuộc huyện nào tỉnh Bắc Kạn…

Biển số xe 97 thuộc tỉnh Bắc Cạn.

Biển số xe 97 của tỉnh Bắc Kanj

Biển số xe 97 của tỉnh Bắc Kanj

Biển số xe máy 97 các huyện thuộc Bắc Cạn vẫn tuân theo quy luật số 97-C1, 97-E1, 97-F1, 97-K1, 97-M1, 97-N1… nhưng chưa có số liệu cập nhật.

Các huyện thuộc tỉnh Bắc Cạn:

Thành phố Bắc Kạn

Huyện Ba Bể

Huyện Bạch Thông

Huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Mới

Huyện Na Rì

Huyện Pắc Nặm

Huyện Ngân Sơn

Biển số xe ô tô 97 thuộc tỉnh Bắc Cạn:

97A, 97B, 97C, 97D, 97LD.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button