Cần biết

Biển 95 ở đâu, biển số xe các huyện thuộc tỉnh Hâu Giang

Biển số xe 95-B1, 95-F1, 95-G1, 95-H1, 95-D1, 95-E1, 95-C1 thuộc huyện, thành phố nào của Hậu Giang.

Biển số xe 95 thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Biển số xe 95 thuộc tỉnh Hậu Giang

Biển số xe 95 thuộc tỉnh Hậu Giang

Biển số xe máy các địa phương thuộc Hậu Giang như sau:

Thành phố Vị Thanh: 95-B1

Thị xã Ngã Bảy: 95-F1

Huyện Châu Thành: 95-G1

Huyện Châu Thành A: 95-H1

Huyện Long Mỹ: 95-D1

Huyện Phụng Hiệp: 95-E1

Huyện Vị Thủy: 95-C1

Biển số xe ô tô 95 thuộc tỉnh Hậu Giang: 95A, 95B, 95C, 95D, 95LD.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button