Cần biết

Biển 92 ở đâu, biển số xe các huyện tỉnh Quảng Nam

Biển số xe 92-B1, 92-C1, 92-D1, 92-H1, 92-V1, 92-X1, 92-N1, 92-P1, 92-M1, 92-K1, 92-Y1, 92-T1, 92-S1, 92-E1, 92-L1, 92-U1, 92-F1, 92-G1 là của (thuộc) huyện nào Quảng Nam.

Biển số xe 92 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Biển số xe 92 thuộc tỉnh Quảng Na

Biển số xe 92 thuộc tỉnh Quảng Nam

Biển số xe máy 92 các thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam như sau:

Thành phố Tam Kỳ: 92-B1

Thành phố Hội An: 92-C1

Thị xã Điện Bàn: 92-D1

Huyện Thăng Bình: 92-H1

Huyện Bắc Trà My: 92-V1

Huyện Nam Trà My: 92-X1

Huyện Núi Thành: 92-N1

Huyện Phước Sơn: 92-P1

Huyện Tiên Phước: 92-M1

Huyện Hiệp Đức: 92-K1

Huyện Nông Sơn: 92-Y1

Huyện Đông Giang: 92-T1

Huyện Nam Giang: 92-S1

Huyện Đại Lộc: 92-E1

Huyện Phú Ninh: 92-L1

Huyện Tây Giang: 92-U1

Huyện Duy Xuyên: 92-F1

Huyện Quế Sơn: 92-G1

Biển số ô tô 92 thuộc địa bàn Quảng Nam như sau:

92A, 92B, 92C, 92D, 92LD.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button