Cần biết

Biển 87 ở đâu, biển số xe các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận

Biển số xe máy các huyện thuộc tỉnh Bình Thuận như sau: Thành phố Phan Thiết: 86-C1, Huyện Tuy Phong: 86-B1, Huyện Bắc Bình: 86-B2, Huyện Hàm Thuận Bắc: 86-B3, Huyện Hàm Thuận Nam: 86-B4, Huyện Hàm Tân: 86-B5, Thị xã La Gi: 86-B6, Huyện Tánh Linh: 86-B7, Huyện Đức Linh: 86-B8, Huyện Phú Quý: 86-B9.

Biển số xe 86 thuộc tỉnh nào?

Biển số xe 86 do Phòng CSGT CA tỉnh Bình Thuận quản lý và cấp cho các phương tiện đăng ký trên địa bàn.

Biển số xe 86 thuộc tỉnh Bình Thuận

Biển số xe 86 thuộc tỉnh Bình Thuận

Biển số xe máy 86 thuộc huyện nào tỉnh Bình Thuận?

Thành phố Phan Thiết: 86-C1

Huyện Tuy Phong: 86-B1

Huyện Bắc Bình: 86-B2

Huyện Hàm Thuận Bắc: 86-B3

Huyện Hàm Thuận Nam: 86-B4

Huyện Hàm Tân: 86-B5

Thị xã La Gi: 86-B6

Huyện Tánh Linh: 86-B7

Huyện Đức Linh: 86-B8

Huyện Phú Quý: 86-B9

Biển số ô tô 86 thuộc tỉnh Bình Thuận:

86A, 86B, 86C, 86D, 86LD.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button