Cần biết

Biển 84 ở đâu, biển số xe các huyện thuộc Trà Vinh

Biển số xe 84 các huyện thuộc Trà Vinh như sau:Thành phố Trà Vinh: 84-B1, 84-C1Huyện Càng Long: 84-L1, Huyện Châu Thành: 84-D1, Huyện Cầu Kè: 84-K1, Huyện Tiểu Cần: 84-H1, Huyện Cầu Ngang: 84-E1, Huyện Trà Cú: 84-G1, Thị xã Duyên Hải: 84-F1, Huyện Duyên Hải: 84-M1.

Biển số xe 84 ở đâu?

Biển số xe 84 do phòng CSGT CA tỉnh Trà Vinh quản lý và cấp cho các phương tiện đăng ký trên địa bàn.

Biển số xe 84 thuôc tỉnh Trà Vinh

Biển số xe 84 thuôc tỉnh Trà Vinh

Biển số xe máy các huyện, thị xã, thành phố thuộc Trà Vinh như sau:

Thành phố Trà Vinh: 84-B1, 84-C1

Huyện Càng Long: 84-L1

Huyện Châu Thành: 84-D1

Huyện Cầu Kè: 84-K1

Huyện Tiểu Cần: 84-H1

Huyện Cầu Ngang: 84-E1

Huyện Trà Cú: 84-G1

Thị xã Duyên Hải: 84-F1

Huyện Duyên Hải: 84-M1

Biển số xe ô tô đăng ký ở Trà Vinh:

84A, 84B, 84C, 84D, 84LD

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button