Cần biết

Biển 79 ở đâu và biển số xe các huyện tỉnh Tây Ninh

Biển số xe 79 ở tỉnh Tây Ninh, được cấp cho các huyện như sau: Thành phố Tây Ninh: 70-B1 Huyện Tân Biên: 70-H1 xxx.xx, 70-T1 xxxx, 70-T2 xxxx, 70-Q xxxx, 70 xxx-Q Huyện Tân Châu: 70-K1, 70S4 – xxxx Huyện Dương Minh Châu: 70-E1 xxx.xx, 70-R1 xxxx Huyện Hòa Thành: 70-G1 Huyện Bến Cầu: 70-C1 Huyện Gò Dầu: 70-F1 Huyện Trảng Bàng: 70-L1 Huyện Châu Thành: 70-D1.

Biển số xe 70 ở tỉnh nào

Câu hỏi mà mọi người tìm kiếm:

Biển số xe 70 ở đâu

Bảng số xe 70 thuộc tỉnh nào

Biển 70 ở đâu.

Câu trả lời: Biển số xe 70 thuộc tỉnh Tây Ninh.

Biển số xe 70 thuộc tỉnh Tây Ninh

Biển số xe 70 thuộc tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh cấp biển kiểm soát xe máy cho các huyện như sau:

Thành phố Tây Ninh: 70-B1

Huyện Tân Biên: 70-H1 xxx.xx, 70-T1 xxxx, 70-T2 xxxx, 70-Q xxxx, 70 xxx-Q

Huyện Tân Châu: 70-K1, 70S4 – xxxx

Huyện Dương Minh Châu: 70-E1 xxx.xx, 70-R1 xxxx

Huyện Hòa Thành: 70-G1

Huyện Bến Cầu: 70-C1

Huyện Gò Dầu: 70-F1

Huyện Trảng Bàng: 70-L1

Biển số xe ô tô đăng ký ở Tây Ninh: 70A, 70B, 70C, 70D, 70LD.

Huyện Châu Thành: 70-D1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button