Cần biết

Biển 69 ở đâu và biển số xe các huyện thuộc Cà Mau

Biển số xe 69 ở Cà Mau cấp cho các huyện như sau: Thành phố Cà Mau: 69-C1, 69-K2, Huyện Đầm Dơi: 69-F1 5số, 69-R1 4số Huyện Ngọc Hiển: 69-L1 5số, 69-N1 4số Huyện Cái Nước: 69-E1 5số, 69-N1 4số Huyện Trần Văn Thời: 69-N1 5số, 69-S1 4số Huyện U Minh: 69-H1 Huyện Thới Bình: 69-D1 5số, 69-U1 4số Huyện Năm Căn: 69-M1 Huyện Phú Tân: 69-K1 5số, 69-P1 4số.

Biển số xe 69 ở đâu

Nếu ai hỏi biển số xe 69 ở đâu thì câu trả lời chính xác là Cà Mau.

Biển số xe 69 ở Cà Mau

Biển số xe 69 ở Cà Mau

Phòng CSGT công an tỉnh này quản lý và cấp biển kiểm soát 69 cho các huyện như sau:

Thành phố Cà Mau: 69-C1, 69-K2,

Huyện Đầm Dơi: 69-F1 5số, 69-R1 4số

Huyện Ngọc Hiển: 69-L1 5số, 69-N1 4số

Huyện Cái Nước: 69-E1 5số, 69-N1 4số

Huyện Trần Văn Thời: 69-N1 5số, 69-S1 4số

Huyện U Minh: 69-H1

Huyện Thới Bình: 69-D1 5số, 69-U1 4số

Huyện Năm Căn: 69-M1

Huyện Phú Tân: 69-K1 5số, 69-P1 4số

Biển số xe ô tô đăng ký ở Cà Mau như sau:

69A, 69B, 69C, 69D, 69LD.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button