Cần biết

Biển 13, 98 ở đâu, biển số xe các huyện tỉnh Bắc Giang

Biển số xe 98-B1, 98-D1, 98-K1, 98-M1, 98-F1, 98-H1, 98-C1, 98-G1, 98-L1, 98-E1 thuộc huyện, thành phố nào tỉnh Bắc Giang.

Biển số xe 13, 98 thuộc tỉnh Bắc Giang.

Biển số xe 98 thuộc tỉnh Bắc Giang

Biển số xe 98 thuộc tỉnh Bắc Giang

Biển số xe máy 98 các thành phố, huyện thuộc tỉnh Bắc Giang.

Thành phố Bắc Giang: 98-B1

Huyện Hiệp Hòa: 98-D1

Huyện Việt Yên: 98-K1

Huyện Lạng Giang: 98-M1

Huyện Lục Nam: 98-F1

Huyện Tân Yên: 98-H1

Huyện Yên Thế: 98-C1

Huyện Yên Dũng: 98-G1

Huyện Sơn Động: 98-L1

Huyện Lục Ngạn: 98-E1

Biển số xe ô tô 98 thuộc tỉnh Bắc Giang: 98A, 98B, 98C, 98D, 98LD.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button