Cần biết

Bài văn khấn lễ Phật tại chùa và những lưu ý

Khi đi lễ chùa, bạn có thể viết bài văn khấn lễ Phật sau ra giấy hoặc ghi nhớ trong tâm rồi đọc khi làm lễ. Chú ý thực hành nghi lễ theo đúng trình tự từng ban.

di le chua 1

Á hậu Tố Uyên, ảnh minh họa

Văn khấn lễ Phật khi đi chùa (Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương Chư Phật, Vô Thượng Phật Pháp, Quan Âm Đại Sỹ, cùng Hiền Thánh Tăng).

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật!

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp!
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tăng!
Con lạy chính phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày….

Tín chủ con là….

Ngụ tại…

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương Chư Phật, Vô Thượng Phật Pháp, Quan Âm Đại Sỹ, cùng Hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Nay đến trước Phật đài,

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Quan Âm Đại Sỹ,

Thiên Long Bát Bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm Pháp phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Chú ý: Trang phục chỉnh tề, lời nói nhỏ nhẹ, đi lại nhẹ nhàng khi vào cửa chùa.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button