Cần biết

Bài văn khấn cúng ngày Tiên Thường trong nhà

Văn khấn, cúng Nôm ngày Tiên Thường gồm văn khấn Thổ Thần, Táo quân, Long Mạch và các vị Thần linh; Văn khấn Gia tiên.

tho cung to tien

Ảnh minh họa

1. Bài văn khấn, cúng ngày Tiên Thường gồm văn khấn Thổ Thần, Táo quân, Long Mạch và các vị Thần linh.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chu Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quan trong xứ này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm….

Ngày trước giỗ Tiên Thường…

Tín chủ con là….

Ngụ tại….

Nhân ngày mai là ngày giỗ của….

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh thiêng hiển trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con bình an thịnh vượng.

Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về âm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Cẩn cáo!

2. Văn khấn Gia tiên ngày giỗ Tiên Thường.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chu Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quan trong xứ này.

– Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ….

Tín chủ con là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày… tháng… năm….

Ngày trước giỗ Tiên Thường.

Thiết nghĩ… vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời bằng biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nét tâm hương giãi tỏ tấc thành.

Tâm thành kính mời….

Mất ngày….

Mộ phần táng tại….

Cúi xin linh thiêng giáng linh về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an bình, gia cảnh hương long thịnh vượng.

Con kính mời các vị Tổ tiên nội ngoại; Tổ khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, huynh đệ, Cô dì tỷ muội và toàn thể các hương linh Gia tiên đồng lại hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các ngài Thổ Địa, Thổ Công, Táo Quân và chư vị Thần linh đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ con lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Cẩn cáo!

Xem thêm: Ngày giỗ tiên thường, nguồn gốc, ý nghĩa

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button