Tiết Thanh Minh: Văn khấn thần linh ngoài mộ, nghĩa trang
18/03/2016

Tiết Thanh Minh: Văn khấn thần linh ngoài mộ, nghĩa trang

Trước khi đến thắp hương tại mộ gia đình, phải làm lễ khấn thần linh. Sau đây là bài văn khấn Lễ Âm phần Long Mạch, Sơn thần, Thổ phủ nơi mộ.
Văn khấn tiết Thanh Minh tại mộ đơn giản, trang trọng
18/03/2016

Văn khấn tiết Thanh Minh tại mộ đơn giản, trang trọng

Bài văn khấn tại mộ ngày Tiết Thanh Minh tháng ba năm nay và những điều lưu ý.
1