Sinh năm 2000 đến 2009 năm nay bao nhiêu tuổi, hạn gì?

21/07/2018 17:06

Người sinh các năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 năm nay mấy tuổi. Tra cứu hạn nam, nữ tuổi từ 2000 đến 2009 các năm 2018, 1019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024... Tìm hiểu cầm tinh con gì...

Ảnh chụp Màn hình 2018-07-21 lúc 17.08.09

Sinh năm 2000 đến 2009 bao nhiêu tuổi?

Cách tính tuổi người sinh năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 năm nay bao nhiêu tuổi thực ra rất đơn giản.

- Cách tính tuổi thông thường như sau:

Lấy năm hiện tại - Năm sinh = Số tuổi.

Ví dụ: Tuổi của người sinh năm 2000 vào năm 2019 là: 2019 - 2000 = 19 tuổi.

- Cách tính tuổi mụ:

Tuổi mụ là một phương pháp tính tuổi truyền thống của người Trung Quốc và Việt Nam. Tuổi này được tính trên cơ sở đơn vị là năm. Vào thời điểm một người vừa chào đời, người đó đã có 1 tuổi vào năm đó. Sau này mỗi một năm trôi qua sẽ tăng thêm một tuổi nữa.

Như vậy, tuổi mụ = tuổi thông thường + 1 tuổi.

Ví dụ: Số tuổi mụ năm 2019 của người sinh năm 2001 là: (2019 - 1991) + 1 = 19 tuổi.

Tuổi mụ là căn cứ để tra cứu sao hạn (sao chiếu mệnh) của nam hay nữ theo năm.

Bảng tra cứu sao chiếu mệnh nam, nữ

Khi tính được tuổi, bạn có thể tra cứu sao hạn các năm tuổi theo mệnh nam, nữ như sau:

NAM SỐ TUỔI NỮ
La Hầu 10-19-28-37-46-55-64-73-82-91 Kế Đô
Thổ Tú 11-20-29-38-47-56-65-74-83-92 Vân Hán
Thủy Diệu 12-21-30-39-48-57-66-75-84-93 Mộc Đức
Thái Bạch 13-22-31-40-49-58-67-76-85-94 Thái Âm
Thái Dương 14-23-32-41-50-59-68-77-86-95 Thổ Tú
Vân Hán 15-24-33-42-51-60-69-78-87-96 La Hầu
Kế Đô 16-25-34-43-52-61-70-79-88-97 Thái Dương
Thái Âm 17-26-35-44-53-62-71-80-89-98 Thái Bạch
Mộc Đức 18-27-36-45-54-63-72-81-90-99 Thủy Diệu

3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.

3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.

3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

Sinh năm 2000 đến 2009 cầm tinh con gì?

Bảng tra cứu người sinh các năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 cầm tinh con gì

Năm sinh Cầm tinh con Ghi chú
2000 Canh Thìn
2001 Tân Tỵ
2002 Nhâm Ngọ
2003 Quý Mùi
2004 Giáp Thân
2005 Ất Dậu
2006 Bính Tuất
2007 Đinh Hợi
2008 Mậu Tý
2009 Kỷ Sửu
Loading...
Loading...
Loading...
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...