Siêu âm thai bao nhiêu tiền 1 lần, có ảnh hưởng gì không?
17/09/2017

Siêu âm thai bao nhiêu tiền 1 lần, có ảnh hưởng gì không?

Chi phí siêu âm thai 2D, 3D, 4D là mối quan tâm của nhiều mẹ bầu. Mỗi lần đi siêu âm hết bao nhiêu tiền và tổng chi phí cho các lần siêu âm thai tốn bao nhiêu tiền là câu hỏi của nhiều bà mẹ mang bầu.
Mang thai tháng đầu tiên
22/08/2016

Mang thai tháng đầu tiên

Làm sao biết có thai, mang bầu tháng đầu tiên có biểu hiện gì, mẹ bầu cần lưu ý những gì trong tháng đầu mang thai...
Mang thai tháng thứ 2
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 2

Theo dõi sự phát triển của thai nhi ở tuần thứ 5, tuần thứ 6, tuần thứ 7, tuần thứ 8 và những lưu ý đối với bà mẹ mang thai...
Mang thai tháng thứ 3
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 3

Sự phát triển của thai nhi ở tuần thứ 9, tuần thứ 10, tuần thứ 11, tuần thứ 12 của thai kỳ, mẹ bầu cần chú ý những vấn đề sau...
Mang thai tháng thứ 4
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 4

Trong tháng thứ 4, mẹ bầu có thể theo dõi sự phát triển của thai nhi ở tuần thứ 13, tuần thứ 14, tuần thứ 15, tuần thứ 16 và chú ý những vấn đề sau...
Mang thai tháng thứ 5
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 5

Các giai đoạn phát triển của thai nhi ở tuần thứ 17, tuần 18, tuần 19, tuần 20 và những lưu ý đối với mẹ bầu trong giai đoạn này.
Mang thai tháng thứ 6
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 6

Sự phát triển của thai nhi tháng thứ 6 qua các tuần 21, tuần 22, tuần 23, tuần 24 và những lưu ý đối với mẹ bầu trong giai đoạn này của thai kỳ.
Mang thai tháng thứ 7
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 7

Mang bầu tháng thứ 7, mẹ bầu có thể theo dõi tuần thứ 25, tuần 26, tuần 27, tuần 28 thai kỳ qua các giai đoạn phát triển như sau...
Mang thai tháng thứ 8
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 8

Mang thai tháng thứ 8, mẹ bầu có thể theo dõi thai kỳ các tuần 29, tuần 30, tuần 31, tuần 32 về sự phát triển của thai nhi theo các giai đoạn sau.
Mang thai tháng thứ 9
22/08/2016

Mang thai tháng thứ 9

Mang bầu tháng thứ 9 tức ở tuần thứ 33, tuần thứ 34, tuần thứ 35, tuần thứ 36, mẹ bầu cần chú ý những vấn đề sau đây...