Giờ PM là buổi nào?

23/07/2018 13:43

Giờ PM là sáng hay tối, bắt đầu từ mấy giờ. PM là viết tắt của chữ gì?

PM là viết tắt của chữ gì?

PM được viết tắt từ Post Meridiem.

Có nghĩa là sau giữa trưa (after midday) = quá ngọ (after noon) = sau 12:00 trưa.

AM PM
AM PM

PM là sáng hay chiều tối?

PM là dùng để chỉ giờ buổi trưa đến tối. Được tính từ 12h trưa đến 11h59 tối hay là 23h59phút(theo hệ 24 giờ).

Bảng quy đổi giờ hệ 6 giờ (AM, PM) sang 24 giờ của PM

12:00 PM (Buổi chiều) Hay còn gọi là 12 giờ trưa 12:00
12:01 PM 12:01
1:00 PM 13:00
2:00 PM 14:00
3:00 PM 15:00
4:00 PM 16:00
5:00 PM 17:00
6:00 PM 18:00
7:00 PM 19:00
8:00 PM 20:00
9:00 PM 21:00
10:00 PM 22:00
11:00 PM 23:00
Loading...
Loading...
Loading...
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...