Giờ AM là buổi gì?

23/07/2018 13:41

AM là buổi sáng hay chiều. AM là viết tắt của từ gì, bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ?

AM là viết tắt của từ gì?

AM được viết tắt từ Ante Meridiem, hay After Midnight (sau nửa đêm).

AM = trước giữa trưa (before midday) = trước 12:00 trưa, tức viết theo công thức toán học là t & lt; 12:00 trưa.PM = post meridiem = sau giữa trưa (after midday) = quá ngọ (after noon) = sau 12:00 trưa, tức viết theo công thức toán học là t & gt; 12:00 trưa.

Giờ AM
Giờ AM

AM là sáng hay chiều?

AM là buổi sáng, được tính từ 0h00 đến trước 12h00.

Cách viết 6.AM là để phân biệt với 6.PM (18h00) giữa 2 hệ giờ 12 giờ và 24 giờ.

Bảng quy đổi giờ AM (6 giờ) sang hệ giờ 24 giờ:

12 GIỜ24 GIỜ
12:00 AM
0:00
12:01 AM 0:01
1:00 AM 1:00
2:00 AM 2:00
3:00 AM 3:00
4:00 AM 4:00
5:00 AM 5:00
6:00 AM 6:00
7:00 AM 7:00
8:00 AM 8:00
9:00 AM 9:00
10:00 AM 10:00
11:00 AM 11:00
Loading...
Loading...
Loading...
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...