Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ 2 tại nhà
28/03/2016

Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ 2 tại nhà

Giỗ đầu, giỗ thứ 2 còn gọi là Lễ Tiểu Tường. Có 2 bài văn khấn lễ giỗ này.
Bài văn khấn cúng cho ngày Giỗ chính - cúng Gia tiên
20/03/2016

Bài văn khấn cúng cho ngày Giỗ chính - cúng Gia tiên

Bài văn cúng cho ngày giỗ chính - Cát Kỵ, cúng gia tiên gồm Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh; Văn khấn Gia tiên vào chính ngày Giỗ thường (Cát Kỵ)
Ngày giỗ tiên thường hàng năm: Nguồn gốc, ý nghĩa
20/03/2016

Ngày giỗ tiên thường hàng năm: Nguồn gốc, ý nghĩa

Cúng giỗ là một buổi lễ kỷ niệm ngày người mất qua đời quan trọng trong phong tục của người Việt Nam. Ngày Giỗ được tính theo Âm lịch, còn được gọi là ngày Cát Kỵ.
1