Buổi trưa là từ mấy giờ, cách tính giờ buổi trưa?

23/07/2018 12:52

Buổi trưa bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ, cách tính giờ buổi trưa chính xác nhất.

Buổi trưa là mấy giờ?

Buổi trưa tính theo giờ phương tây là từ 12h00 đến 13h00.
Đây là thời điểm giữa của ban ngày.

Theo quan niệm của người Việt, buổi trưa là lúc "đứng bóng mặt trời" vào mùa hè. Theo đó, khi mặt trời chiếu xuống từ đỉnh đầu và bóng không đổ về bất kỳ bên nào gọi là giữa trưa.

12
12h00 là giữa trưa, hay còn gọi là chính Ngọ

Buổi trưa theo quan niệm khác

Một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

Kim đồng hồ phải quay được 2 vòng mới hết một ngày.

Theo đó, buổi trưa được tính từ 11h00 đến 13h00.

Giờ Ngọ có phải là buổi trưa?

Giờ ngọ nằm trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 13 giờ trưa và có chia làm 3 giai đoạn cụ thể như sau:

+ Khởi ngọ tức là giờ bắt đầu giờ ngọ, 11 giờ đến 12 giờ trưa

+ Chính ngọ là 12 giờ trưa, có lẽ nhiều người biết điều này

+ Mãn ngọ là gần hết giờ ngọ, khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ trưa.

Loading...
Loading...
Loading...
Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...